Istraživanje : U BiH žene zarađuju 13 posto manje od muškaraca

Gledajući prosjek zarade po zanimanjima, u BiH najviše zarađuju Country Manageri čija prosječna plaća iznosi 3.731 KM, a najmanje čistači 596 KM.Istraživanje : U BiH žene zarađuju 13 posto manje od muškarac

Kad se gleda prosječna zarada po obrazovanju, istraživanje pokazuje kako prosječna neto plaća za univerzitetsko obrazovanje u BiH iznosi 1.348 KM, a srednje 1.168 KM.

Razlike u zaradi postoje i među spolovima pa tako BiH s razlikom od 13 posto u korist muškaraca prati Evropsku uniji gdje zaposlena žena u prosjeku zaradi 14 posto manje nego muškarac.

Kako bi se ujednačila primanja među spolovima u Uniji, zastupnici u Evropskom parlamentu su 21. januara 2021. godine usvojili rezoluciju o Strategiji EU za ravnopravnost spolova kojom pozivaju Komisiju da izradi novi ambiciozni akcijski plan za smanjenje razlike u plaći među spolovima, koji državama članicama postavlja jasne ciljeve za smanjenje razlike u sljedećih pet godina.

“Prema našim podacima, na osnovu unosa ispitanika, prosječna plaća za muškarce je 1.309, a za žene 1.160 KM”, kažu s portala Plata.ba

Prema istraživanju spomenutog portala koji je dio projekta koji se provodi u više zemalja u svijetu, najviša isplaćena plaća u BiH u posljednjih 12 mjeseci iznosi 8.533  KM. Ta je plaća isplaćena jednom generalnom direktoru, a navedeni iznos, kako kažu, sadrži osnovnu plaću i bonuse.

Gledajući prosjek zarade po zanimanjima, u BiH najviše zarađuju Country Manageri čija prosječna plaća iznosi 3.731 KM, a najmanje čistači 596 KM.

U prva tri najplaćenija zanimanja spadaju i generalni direktor (prosjek 3.719 KM) te IT direktor (3.417 KM).

S druge, pak, strane, uz čistače, u BiH najmanje zarađuju šivači (630 KM) te portiri čija je prosječna plaća 640 KM.

Istraživanje, koje se vrši online, a podaci se dobivaju na osnovu unosa ispitanika i obuhvaća prosječnu neto plaću u sedam zemalja regije, pokazuje da se na zadnjem, odnosno predzadnjem mjestu nalaze Sjeverna Makedonija i Bosna i Hercegovina.

Tako je u Sjevernoj Makedoniji prosječna neto plaća 907, a u BiH 1.265 KM što znači da je prosječna zarada u našoj zemlji čak tri puta niža od one u Sloveniji.

Najviša prosječna plaća je u Sloveniji 3.703 KM, a slijede Rumunija i Hrvatska sa 1.895, odnosno 1.818 KM. Odmah iza njih su Bugarska sa 1.801 KM te Srbija sa 1.305 KM, navode s portala Plata.ba.