Istraživanje: Promocija kafe u BiH

U junu 2020. godine broj oglašavanja nadmašuje juni 2019. (naslov) Piše: Josip Pedić

U 2019. godini kategorija mljevene kafe bilježila je snažan porast oglašavanja u prvih 5 mjeseci godine. Isti trend započet je i u 2020. godini, ali stupanjem na snagu mjera za suzbijanje pandemije i naglim zatvaranjem ugostiteljskih objekata brzo je opala i potražnja za mljevenom kafom.

Tako u prvih pet mjeseci 2020. godine bilježimo pad od 19%  u odnosu na isti period u 2019. godini. Ali nije sve tako crno jer u junu 2020. godine broj oglašavanja nadmašuje juni 2019. godine i sve do kraja godine broj promocija je bio veći ili jedan nego u 2019. godini.

Na sljedećem grafu možemo vidjeti broj promocija mljevene kafe po mjesecima za 2019. i 2020. godinu: 

Top proizvođači

Sa strane proizvođača u 2020. godini bilježimo četiri velika igrača koji zajedno drže skoro 70% ukupnog dijela promocija, a to su: Franck  21.7%, Eurovip 17.8%, Grand Kafa 16.2%, Branck Caffe 13.5%.

Od gore navedenih proizvođača jedino Grand Kafa bilježi porast u oglašavanju za 2020. godinu i povećanje u ukupnom udjelu za 6.2%. Od brendova privatne robne marke unutar top 10, jedino se nalazi privatna robna marka Robota. Pregled razvoja ostalih proizvođača možemo vidjeti na grafu niže:

Top pakiranja

Mljevena kafa na tržištu dolazi u mnogo različitih gramaža. Kako bismo olakšali prikaz, grupirali smo različite gramaže u skupine, pa na temelju novodobivenih skupina možemo prikazati razvoj u odnosu na 2019. godinu. Potpuni pregled i razvoj možemo vidjeti na grafu ispod:

Vrste promocija

Kod načina na koji proizvođači i trgovci promoviraju svoje proizvode mljevene kafe nema značajnih promjena. I dalje je najzastupljenija vrsta promocije „Slika+cijena“ sa 82% udjela promocija.  Kod promocija „X%cheaper“ bilježimo tek blagi porast promocija od 1.5%, dok grupirano sve ostale vrste promocija u 2020. godini bilježe 7.9% udjela.