Hrvatska: Saponia uspješno završila prošlu godinu

Jedna od najuspješnijih hrvatskih kompanija, Saponia iz Osijeka, završila je prošlu godinu s odličnim rezultatima, objavila je nedavno Zagrebačka berza.

Pojavom virusa Sars-COV-2, Saponia je napravila zaokret u planiranoj poslovnoj strategiji za tu godinu i povećala proizvodnju i ponudu sredstava za dezinfekciju.

Djelotvornost linija proizvoda Deziclean i Handysept verifikovana je Atestom o djelotvornosti protiv koronavirusa certifikovanim od strane laboratorija J.S. Hamilton. Paralelno su se, srazmjerno tržišnoj situaciji, fokusirali na ostvarenje poslovnih ciljeva na ključnim brendovima i projektima koji treba da osiguraju prosperitet i budućnost Saponije.

Saponia je za 2020. godinu ostvarila 543,8 miliona kuna ukupnih prihoda, 536,7 miliona kuna poslovnih prihoda i 523,6 miliona kuna prihoda od prodaje što je za 7% više u odnosu na prethodnu godinu.

Gotovo 45% prihoda ostvareno je na izvoznim tržištima.

Imperativ je bio da osiguramo ciljani nivo prihoda koji pokrivaju fiksne troškove, što veća disperzija prihoda i snažan fokus na profitabilnim prodajnim procesima, poručila je Dajana Mrčela, predsjednica Uprave Saponije.