BIMAL U 2020. OSTVARIO DOBIT OD 4,5 MILIONA KM

Iako je ukupni prihod pao za oko pet posto, na oko 175 miliona KM, prije svega zbog smanjenja isporuka na neka izvozna tržista, dobit je ostala na nivou prethodne poslovne godine.

Brčanska fabrika jestivog ulja Bimal u 2020. godini poslovala je sa pozitivnim rezultatom. Iako je ukupni prihod pao za oko pet posto, na oko 175 miliona KM, prije svega zbog smanjenja isporuka na neka izvozna tržista, što je uslovljeno pandemijom COVID-19, dobit je ostala na nivou prethodne poslovne godine i iznosila oko 4,5 miliona KM.

Konsolidacija na nivou Bimal Grupe pokazuje da je prošla godina ipak onemogućila ostvarenje postavljenih ciljeva ukupne prodaje te ostaje da se vidi da li će ova poslovna godina donijeti prevazilaženje pandemijske krize i omogućavanje ponovnog rasta svih parametara poslovanja.

“Jedina fabrika jestivog ulja u Bosni i Hercegovini ni u jednom trenutku prošle godine nije dozvolila da tržište i građani ostanu bez osnovnog prehrambenog proizvoda. Naša strategija i fleksibilnost koja se temelji na razvijenom, stabilnom poslovnom modelu, koji uključuje proizvodnju u više država, omogućila nam je da prevaziđemo kompleksnost nastale situacije i da obezbijedimo preduslove za kontinuirano snabdijevanje domaćeg tržišta jestivim uljem“, izjavio je Ilija Studen, generelni direktor Bimala i predsjednik Uprave Studen Holdinga.

Poslovni planovi u pogledu ulaganja u pogone fabrike Bimal nisu zaustavljeni u 2020. godini, pa je tako puštena u probni rad nova kotlovnica na ljusku, koja značajno smanjuje troškove za utrošenu energiju, proizvodeći paru na ekološki prihvatljiv način po standardima EU.

“Moramo istaknuti da situacija sa korona virusom nije uticala samo na ekonomiju, nego i na pojedince, a mi smo omogućavajući rad od kuće, propisujući adekvatna interna pravila i jednim sveobuhvatnim, ozbiljnim pristupom sačuvali proizvodnju, radna mjesta i zajedno sa našim zaposlenima postigli da Bimal ostvari slične rezultate kao u godini ranije, uspješno prevazilazeći izazove koje je COVID donio“, rekao je Studen.

Izvor:BusinessMagazine