Francuska: Više od polovine ispitivača ima pozitivan pogled na tržište prehrambenih proizvoda

Oko 56 posto francuskih potrošača ima ‘pozitivan’ pogled na sektor prehrambenih proizvoda, pokazalo je novo istraživanje L’IFOP-a i France Commercea.

To znači da su pozitivne percepcije o sektoru otprilike jednake onima u industriji luksuzne robe (57%) i energetike (56%), i nešto veće od onih u prehrambenoj industriji (53%).

Turizam, ugostiteljstvo i poljoprivreda su sektori sa najviše pozitivnih percepcija, sa oko četiri petine potrošača koji imaju pozitivan stav o ovim industrijama.

Oko 83% ispitanika u istraživanju reklo je da je prehrambeni sektor “igrao ključnu ulogu” tokom pandemije COVID-19, dok sličan broj (84%) vjeruje da je sektor od strateške koristi za francusku ekonomiju.

Oko dvije trećine (64%) kaže da su ‘optimistični’ u pogledu budućnosti sektora i da su za većinu razvoja koji su trenutno u toku, iako nešto više od polovine (56%) vjeruje da je prehrambena industrija posvećena digitalna transformacija.

Manje ih i dalje kaže da je sektor prehrambenih proizvoda posvećen održivom razvoju i društveno odgovornom poslovanju (37%), pokazalo je istraživanje, iako su oni mlađi od 35 godina pozitivniji na ovu temu (42%).

Trgovci na malo treba da učine zapošljavanje u sektoru privlačnijim, podrže mjere zaštite okoliša i osnaže iskustvo u trgovini, rekli su ispitanici.

Većina njih (93%) izjavila je da vjeruje da bi sektor trebao učiniti više na zapošljavanju mladih ljudi kroz različite programe rada, dok 86% smatra da bi trebao uložiti zajednički napor da zapošljava ljude iz različitih sredina.

Osim toga, 80% ispitanika je reklo da bi trgovci na malo trebali učiniti više da olakšaju ekološki prihvatljivu tranziciju, dok je poboljšanje iskustva u trgovini navelo više od 60% ispitanika.