ISTRAŽIVANJE: Potrošačka korpa EU prije COVID-19 pandemije

Udio izdataka za hranu i bezalkoholna pića u susjednoj Hrvatskoj je 18,3% dok je u EU 13% od ukupnih troškova. Najmanji je u Irskoj, Luksemburgu i Austriji.

Prema podacima Eurostata u 2019. godini kućanstva u EU potrošila su preko 956 milijardi eura na hranu i bezalkoholna pića, što čini 6,8%  BDP-a Unije.

Ovaj iznos predstavlja 13% ukupnih izdataka za potrošnju i svrstava se u treću najveću kategoriju troškova kućanstava nakon stanarine, vode, električne energije, plina i ostalih goriva, koji su činili 23,5% izdataka te prijevoza s 13,1%.

Susjedna Hrvatska pri vrhu ljestvice po potrošnji

Kućanstva u Rumunjskoj potrošila su oko četvrtine ukupnih izdataka za potrošnju na hranu i bezalkoholna pića 26%, a slijede domaćinstva u Litvi s 20,2% i Estoniji s 19,,3%.  Hrvatska je među državama kojima je velik dio ukupnih izdataka za hranu s 18,3%.

Suprotno tome, udio izdatka za hranu i bezalkoholna pića bio je manji od 10% u tri države članice i to u Irskoj (8,6%), Luksemburgu (8,9%) i Austriji (9,7%).

Litva bilježi pad potrošnje, a Češka i Slovačka porast

Između 2009. i 2019. godine udio ukupnih troškova kućanstava za hranu smanjio se ili je ostao stabilan u većini država članice EU-a. Najveći pad zabilježen je u Litvi sa 25,4% u 2009. na 20,2% u 2019., što čini pad od 5,2 postotna boda (pp), slijede Malta s padom od 3,5 pp i Poljska s 3 pp.

Suprotno tome, ova vrsta izdataka povećala se u sedam država članica. Najveći porast zabilježen je u Češkoj (+1,3 pp),  zatim Slovačkoj (+1,1 pp), Mađarskoj (+0,5 pp) i Nizozemskoj (+0,4 pp).

 

Izvor:Eurostat