EU: Šta donosi novi Pravilnik o tržišnom standardu za jaja?

In the hands of a woman packing eggs in the supermarket

Ministarstvo poljoprivrede Republike Hrvatske otvorilo je dva nova savjetovanja na temu Prijedlog Pravilnika o tržišnim standardima za jaja i Pravilnik o tržišnim standardima za jaja za valenje i podmladak domaće peradi.

Prvim Pravilnikom, navode, propisuju se standardi za stavljanje na tržište jaja kokoši vrste Gallus gallus koja su proizvedena u Republici Hrvatskoj namijenjenih za konzumaciju ili preradu, jaja koja se unose na tržište RH iz država članica Europske unije, koja se uvoze iz trećih zemalja te jaja namijenjenih izvozu.

“Odredbe ovoga Pravilnika ne primjenjuju se na proizvođače koji posjeduju do 50 kokoši nosilica i prodaju jaja neposredno krajnjem potrošaču na mjestu proizvodnje i/ili u vlastitoj turističkoj ponudi“, ističu.

Jaja klase “A” koja se stavljaju na tržište moraju biti označena šifrom proizvođača (Primjer: 2-HR-9090) čije oznake i brojevi naznačavaju:

 • način uzgoja kokoši nesilica
 • kod države porijekla jaja i
 • identifikacijski broj gospodarstva.

Objašnjenje oznake načina uzgoja kokoši nesilica sastoji se od riječi i brojeva, ovisno o metodama uzgoja propisanim u Prilogu Delegiranoj Uredbi Komisije (EU) br. 2017/2168:

 • 0– jaja iz ekološkog uzgoja
 • 1 – jaja iz slobodnog uzgoja
 • 2 – jaja iz štalskog (podnog) uzgoja
 • 3– jaja iz kaveznog (baterijskog) uzgoja.

Kod države porijekla označava se kraticom države članice velikim tiskanim slovima (Primjer: HR – Republika Hrvatska).

Identifikacijski broj gospodarstva Ministarstvo dodjeljuje gospodarskom subjektu prilikom registracije u skladu s odredbama Pravilnika o registraciji objekata.

Datum najkraćeg roka trajanja jaja određuje se na najviše 28 dana nakon nošenja u skladu s člankom 13. Uredbe Komisije (EZ) br. 589/2008 te mora biti naznačen na pakiranju.

Drugim Pravilnikom se, pojašnjavaju, propisuju pravila za proizvodnju i stavljanje na tržište jaja za valenje i podmladka domaće peradi, unos jaja za valenje i podmladka peradi iz zemalja članica EU te uvoz iz trećih zemalja.

Odredbe ovoga Pravilnika ne primjenjuju se na:

 • objekte za proizvodnju jaja za valenje namijenjenih proizvodnji peradi za rasplod kapaciteta manje od 100 komada peradi
 • objekte za proizvodnju jaja za valenje namijenjenih proizvodnji peradi za meso i konzumna jaja kapaciteta manje od 100 komada peradi i
 • valionice s kapacitetima manjim od 1.000 jaja za valenje.

Ovim Pravilnikom ne isključuje se primjena odredbi Pravilnika o uvjetima zdravlja životinja pri stavljanju u promet na području Europske unije te uvoz iz trećih zemalja peradi i jaja za valenje.

Jaja za valenje i njihova pakiranja kao i pakiranja koja sadrže podmladak domaće peradi namijenjen stavljanju na tržište, označavaju se i prevoze u skladu s člankom 3. i 4. Uredbe Komisije (EZ) br. 617/2008.

U integriranoj peradarskoj proizvodnji u internom transportu uz dokaz sljedivosti nije potrebno označavati:

 • jaja za valenje i njihova pakiranja
 • pakiranja tovne jednodnevne peradi i
 • pakiranja podmlatka domaće peradi namijenjene vlastitom uzgoju.

“Jaja za valenje i njihova pakiranja te pakiranja podmlatka peradi podrijetlom iz trećih zemalja mogu se uvoziti samo ako su označena u skladu s člankom 3. stavkom 8. te člankom 4. stavkom 3. Uredbe Komisije (EZ) br. 617/2008”, ističu iz Ministarstva.