DRAFTOMAT – SOFTVER ZA BRZO KREIRANJE DOKUMENATA

Koncept draftomata je razvijen od strane advokata koji ga posmatraju iz perspektive realnog korisnika

Draftomat drafts omogućava korisnicima da u Microsoft Wordu kreiraju interaktivne automatizovane templejte koristeći no-code tehnologiju i da od njih prave dokumente kroz intuitivni Q&A proces.

Kreiranje dokumenata se odvija u Wordu ili preko Web portala. Softver je jedinstven po tome što korisnicima omogućava da proces automatizacije i produkcije dokumenata obavljaju u Wordu i da na taj način postupaju u skladu sa svojim internim procedurama i bezbjednosnim standardima. Web portal je veoma bezbjedan i daje korisnicima mogućnost podešavanja različitih nivoa korisničkih privilegija. Na taj način, veliki biznis korisnici mogu na jednostavan način da distribuiraju svoje templejte unutar organizacije i prate njihovo korištenje.

Draftomat galaxy je web platforma koja pravnicima i konsultantima omogućava da unaprijede svoju praksu kreiranjem templejt-as-a-service modela za svoje klijente. Galaxy predstavlja bezbjedno mjesto za klijente koji su dobili pristup automatizovanim template-ima.

Treća komponenta softvera je Draftomat knows uz pomoć koje korisnici mogu da povrate i koriste vrijedan know-how. Korisnici kreiraju svoju know-how biblioteku u kojoj čuvaju isječke iz svojih pravnih analiza, ugovora i drugih pravnih dokumenata, uključujući mailove, u kojima se nalaze best-practice klauzule, pravni savjeti ili drugi sadržaj za koji očekuju da će ga koristiti u budućnosti. Isječci mogu da budu tagovani što omogućava korisniku da ih lako pronađe i ubaci u novi dokument koji će podijeliti sa korisnicima u svojoj organizaciji ili sa svojim klijentima.