Proizvodnja žitarica zaostaje za potražnjom

Prema procjeni Ministarstva poljoprivrede Sjedinjenih Država (USDA), rekordnih 2.790 miliona tona žita (uključujući pirinač) biti će požnjeveno u periodu 2021-22. Dok se potrošnja procjenjuje na 2,791 miliona tona. To je razlika od samo milion tona. U trenutnoj sezoni 2020-21, svjetska proizvodnja zaostaje za potrošnjom za 27 miliona tona.

USDA je izvještaj bazirala na osnovu najnovije Wasde prognoze sa pregledom ponude i potražnje poljoprivrednih sirovina. USDA sada prvi put procenjuje novu sezonu 2021-22, koja će u Evropi početi 1. jula.

U periodu 2021-22. tržište pšenice biti će u ravnoteži, sa identičnim zahtjevima i snabdijevanjem od 789 miliona tona. To znači da ponuda pšenice u svijetu ostaje stabilna, ali više ne dostiže rekord od prije 2 godine.

EU će uskoro ubrati 134 miliona tona pšenice, procenjuje USDA. EU ima na raspolaganju 33 miliona tona pšenice za izvoz (30 miliona tona ove sezone). USDA procenjuje da će Rusija ubrati 85 miliona tona pšenice i izvesti 40 miliona tona. To je isto kao predhodne sezone. Tržišni analitičari kritikovali su ovu procjenu USDA jer je pšenica lošije prezimila u Rusiji i očekuje se da će se manje ubrati i izvesti.

Za kukuruz, USDA očekuje da će svjetska proizvodnja od 1.190 miliona tona sljedeće sezone biti više nego dovoljna da zadovolji potrošnju (1,181 miliona tona). Visoke cijene posljednjih mjeseci podstakle su uzgajivače, posebno u SAD, da posiju više kukuruza nego što je ranije procenjeno. I za soju, USDA očekuje da će proizvodnja (386 miliona tona) biti više nego dovoljna da pokrije potrošnju (381 milion tona) u novoj sezoni.