Digitalna komora – vrata u budućnost

Digitalizacija poslovanja ponajprije u kontekstu upravljanja i prezentacije, odnosno dostupnosti velike količine bitnih podataka, već odavno je karakteristika doing business-a u razvijenim poslovnim ekosistemima, a lansiranjem ove platforme postaje svakodnevica i za BiH poslovne subjekte.

Pandemija COVID 19 ima jednu znamenitu osobinu, naime kod oboljelih ističe prethodne zdravstvene slabosti.

Na istovjetan način u društvenom i ekonomskom kontekstu i u svjetlu reakcije na pandemiju, jaka društva i stabilna gospodarstva u stanju su nositi se sa svim aspektima situaciju u kojoj se cijela planeta našla.

Bosna i Hercegovina je i u  jednom i u drugom smislu pokazala akutne slabosti u tretiranju pandemije. U ekonomskom pogledu imali smo nešto simboličnih mjera sa početka u prvom razdoblju tzv. lockdowna, i to u formi financijskih doznaka poslovnom sektoru na koje je aplicirano i koje su iskorištene u apsurdno malom postotku.

Konačno, odgovorom se može smatrati i otvaranje gospodarstva neovisno o javnozdravstvenoj situaciji u kojoj je država prepustila svakom pojedincu i svakoj pojedinoj kompaniji da brine o sebi.

Sporost u donošenju odluka, potpuna konfuznost u njihovom sadržaju i provedbi, te prepuštenost poslovnog sektora samom sebi uz enormnu neizvjesnost o tome što donosi sutra, kako u smislu javnozdravstvenih mjera koje se donose i provode, tako i u smislu (ne)očekivane pomoći od strane države.

U moru beznađa koje karakterizira BiH društvo i gospodarstvo, ipak se nađe i dobrih vijesti koje nam pokažu kako entuzijazam i energija praćena kreativnošću pojedinaca mogu donijeti opće društvene i ekonomske blagodati.

I tako dok čekamo da država putem svojih instrumenata učini nešto za posrnuli poslovni sektor, pomoć opet dolazi od privatne inicijative. Naime, skupina entuzijasta i pojedinaca u i oko Vanjskotrgovinske komore BiH, prepoznala je trenutak i već dulje vrijeme prisutnu potrebu te kreirala i pustila u pogon digitalnu komoru.

Digitalna komora konceptualno je zamišljena kao online ekosistem multifunkcionalnog karaktera koji omogućuje integraciju svih poslovno-relevantnih podataka u Bosni i Hercegovini, ali i za BiH poslovne subjekte na međunarodnoj poslovnoj sceni.

U tom kontekstu, digitalna komora prije svega omogućuje sudjelovanje korisnicima u digitalnom, online okolišu koji objedinjuje podatke o svim BiH proizvođačima, kako one upravljačke u vlasničkom i managerskom kontekstu, tako i financijske odnosno poslovne sa svim bitnim obilježjima proizvodnih asortimana, cijena, rokova isl.

U tom svjetlu digitalna komora integrira podatke na jednom mjestu iz više internih (sam poslovni subjekt i njegovi poslovni partneri) i eksternih izvora (cijeli niz agencija za prikupljanje i publikaciju podataka kako na makro razini odnosno razini gospodarstva, tako i na mikroposlovnoj razini odnosno vezano uz konkretan poslovni subjekt).

Radi se ukratko o najvećoj poslovnoj tražilici u regiji koja omogućuje ne samo administrativne i financijske informacije nego se koncentrira na proizvod i uslugu pojedinih poslovnih subjakata.

Obzirom da je inicijator Vanjskotrgovinska komora BiH razumljivo je što je posebna pozornost na platformi posvećena izvoznim naporima u dijelu u kojem se tretiraju administrativne potrebe za izoznike u različite zemlje, ali i izvozni potencijali pojedinih poduzeća iz BiH.

Digitalna komora, nadalje, omogućuje pristup vijestima ponajprije onim koje se tiču poslovanja u real time-u, a koje sadrže makroekonomske, statističke podtatke ali i informacije, koje su bitne za poslovanje pojedinih poduzeća, kreiranje i lansiranje novih proizvoda, izlazak na nova tržišta, planirane i realizirane investicije i slično.

Vrijedi istaknuti kako pandemija COVID 19 mijenja pravila igre u mnogim bitnim segmentima. Tako će promijeniti i percpeciju poslovnih kontakata i sastanaka pri čemu sve veću ulogu imaju aplikacije koje omogućavaju on line susrete uz visoku razinu učinovitosti , kvalitete kontakta, ali i sigurnosti.

Digitalna komora je kroz svoje chat room-ove omogućila kako bilateralne, tako i kontakte većeg broja sudionika. U tom pogledu valja promatrati i moguću paradigmatsku promjenu kada je u ptanju održavanje sajmova, informacija o istima, njihovu sadržaju, vremenu i načinu održavanja.

Sve navedene informacije i usluge digitalna komora stavlja na raspolaganje svojim korisnicima. Obzirom na potrebu za proaktivnošću i sve većim zahtjevima za transparentnošću komora ima namjeru omogućiti svojim aktivnim sudionicima i certificiranje u smislu aktivnosti na platformi.

I na koncu u svjetlu poslovne potrebe za cjeloživotnim učenjem, u uvjetima u kojima je promjena stalna, kao i potreba za novim znanjima i konceptima, digitalna komora omogućuje i edukaciju odnosno poslovno savjetovanje svojim korisnicima koji žele proširiti obzore i ostati u korak sa promjenjivim okruženjem.

Sudbina svakog poslovnog pothvata je da raste ili stagnira i propada. Stalni rast, dakle, podrazumijeva i stalnu izgradnju kada se govori o novim znanjima i novim sposbnostima.

Treba na kraju istaknuti kako je dio digitalne komore otvoren svim korisnicima, a dio je predviđen za registraciju. Koncept je otvoren za dogradnju koja je i za očekivati, onako kako budu rasle potrebe poslovnog sektora što za podacima, što za njihovom obradom, interpretacijom, edukacijom, poslovnim savjetovanjem itd.

COVID 19 će promijeniti određene trendove i ubrzati druge. Najviše se to odnosi na sve više rada od kuće, sve manje neposrednog osobnog kontakta, rastući prelazak na on line poslovanje i upravljanje velikom količinom podataka. Digitalizacija je neminovnost za sve koji traže opstanak i napredak u poslovnom okruženju.

Stoga projekti poput digitalne komore nisu luksuz nego nužnost u rastućoj neizvjesnosti i konkurenciji u globalnom poslovnom svijetu.

Digitalizacija poslovanja ponajprije u kontekstu upravljanja i prezentacije, odnosno dostupnosti velike količine bitnih podataka, već odavno je karakteristika doing business-a u razvijenim poslovnim ekosistemima, a lansiranjem ove platforme postaje svakodnevica i za BiH poslovne subjekte.

Svjedoci smo kako birokratizirana i arhaična administracija na svim razinama vlasti u BiH zahtijeva dane, tjedne pa nerijetko i mjesece za realizaciju poslovne ideje, od registriranja poslovnog subjekta do raznih dozvola u poslovima vezanim za nekretnine. Nasuprot tome, digitalna komora nam pruža dašak razvijenog zapada u kojem su b2b odnosi udaljeni svega jedan klik.

Dakle, dok s jedne strane već dulje vrijeme slušamo o potrebi reforme javnog sektora i nadasve administracije, i to kroz njezinu digitalizaciju, poslovni sektor je putem digitalne komore već zagazio u digitalnu budućnost.

Digitalna komora je trenutno u fazi razvoja, kroz registraciju kompanija prikupljaju se i sortiraju podaci da bi u punom kapacitetu bila na raspolaganju svima u drugoj polovini godine.