Akcijom čišćenja u Općini Novo Sarajevo započinje ovogodišnje izdanje projekta Od izvora do mora

Coca-Cola u Bosni i Hercegovini nastavlja realizaciju projekta Od izvora do mora organizovanjem pet novih akcija čišćenja i angažovanjem volontera iz nevladinih organizacija, institucija i partnera u zemlji.

Više od 500 volontera uključilo se u akcije održane u sedam gradova i opština prošle godine. U podršku projektu se uključilo 15 organizacija i institucija, te brojni mediji kako bi uticali na svijest o važnosti pravilnog i odgovornog odlaganja otpada i brige za okoliš. 

Realizacija ovogodišnjeg projekta počinje akcijom prikupljanja ambalažnog otpada u Općini Novo Sarajevo, te događajem koji će biti upriličen:

13. juna (u ponedjeljak), sa početkom u 9 sati,  u parku pored Zemaljskog muzeja (Stage park).

Ostale akcije prikupljanja ambalažnog i drugog otpada u okviru projekta Od izvora do mora u 2022., će biti organizovane u Banjoj Luci (16.6.), Mostaru (21.6.), Zenici (24.6.) i u Sarajevu, krajem juna mjeseca.

Projekat Od izvora do mora  je projekat koji je dio globalnog plana Svijet bez otpada kojim želimo direktno doprinijeti smanjenju utjecaja na okoliš i ponuditi  rješenja za izazove povezane s ambalažom. Kao društveno odgovorna kompanija i lider u primjeni postulata održivog poslovanja Coca-Cola ima jasno postavljene ciljeve koji se odnose na smanjenje uticaja na okoliš. Projekat je prvi put pokrenut u Hrvatskoj 2018. godine, a po drugi put se realizira i u Bosni i Hercegovini. Aktivnosti projekta su fokusirane na akcije čišćenja, naročito područja uz vode — rijeke i jezera od ambalažnog otpada.

Coca-Cola u Bosni i Hercegovini osigurala je uputstva i opremu potrebnu za prikupljanje otpada – rukavice, vrećice za smeće, a akcijama u lokalnim zajednicama upravlja partnerska organizacija UG Ruke, te druge lokalne nevladine organizacije okupljene oko iste misije – svijeta bez otpada.

Partner projekta je Konzum BiH, dok projekat podržavaju kompanije Ekopak i Euro Beta, koje će se pobrinuti za odvoz prikupljenog otpada.