Eurostat: U februru rast maloprodajnoga prometa EU27

Prema podacima statističkog ureda Eurostat, u februaru 2020. godine maloprodajni je promet EU27 (obuhvaća poduzetnike kojima je pretežita djelatnost registrirana u odjeljku G47 – trgovina na malo, osim trgovine motornim vozilima i motociklima, i to za 27 zemalja EU s obzirom na to da od 2020. podaci ne uključuju Ujedinjeno Kraljevstvo koja više nije u sastavu EU) realno bio, prema kalendarski prilagođenim podacima, 3,2% (u Hrvatskoj 3,4%) veći u odnosu na februar 2019. godine.

Realan rast maloprodajnoga prometa zabilježen je u 21 od ukupno 22 zemlje EU27 (podaci za Češku, Grčku, Italiju, Cipar i Nizozemsku nisu dostupni), što je djelomično rezultat povećane potražnje za esencijalnim proizvodima za domaćinstva u nekim zemljama EU27 zbog širenja koronavirusa.

Rastom prometa na razini EU27 u promatranome mjesecu nastavljen je uzlazni trend, koji gotovo kontinuirano traje od augusta 2013. godine. Takav višegodišnji uzlazni trend maloprodajnoga prometa EU27 djelimično je rezultat povoljnijega trenda na tržištu rada. Naime, od četvrtoga se tromjesečja 2013. godine bilježi kontinuirani trend godišnjega rasta ukupnoga broja zaposlenih zaključno s posljednjim dostupnim podacima za treće tromjesečje 2019. godine.

Pouzdanje potrošača na razini EU27 negativnoga je predznaka, što je uobičajen slučaj, odnosno nijednom nije bilo pozitivnoga predznaka (prema podacima koji su dostupni od 1985. godine). Ipak, od juna 2013. do februara 2016. godine bilježio se kontinuirani trend godišnjeg povećanja pouzdanja potrošača. Od augusta 2018. godine bilježi se trend godišnjeg smanjenja pouzdanja potrošača.

U martu 2020. godine na razini EU27 zabilježeno je znatnije pogoršanje pouzdanja potrošača. U strukturi anketnih pitanja o pouzdanju potrošača najveće je pogoršanje uočljivo kod potrošačkih očekivanja opće privredne situacije i kretanja nezaposlenosti u slijedećih godinu dana. Takva su očekivanja rezultat posljedica restriktivnih mjera u borbi protiv koronavirusa koje, među ostalim, uključuju i zatvaranje poslovanja znatnog dijela privrede, zbog čega se i povećao broj otkaza, tj. broj nezaposlenih.

Podaci o prometu u trgovini na malo EU27 za mart 2020. godine trebali bi biti objavljeni za mjesec dana. S obzirom na spomenuti prestanak privrednih aktivnosti i povećanje broja nezaposlenih, teško je očekivati da će podaci za mart pokazati rast maloprodajnoga prometa, a ako i bude zabilježen rast prometa, on će znatnim dijelom biti rezultat povećane potražnje za kućnim potrepštinama, koja se javlja zbog neizvjesnosti povezane s kretanjem novoga virusa.