VANJSKOTRGOVINSKA KOMORA BIH TRAŽI RASTEREĆENJE PREVOZNIKA

Na sastanku je izvršena analiza godišnjih troškova naknada i taksi koje se plaćaju za vozilo (autobusi, teretna i priključna) u Bosni i Hercegovini, odnosno uporedna analiza naknada i taksi u entitetima i Brčko Distriktu BiH

Drugi sastanak predstavnika Sektora za transport i komunikacije Vanjskotrgovinske komore Bosne i Hercegovine održan je u Brčko Distriktu BiH, sa predstavnicima iz transportnog sektora Privredne Komore Republike Srpske, Privredne komore Federacije Bosne i Hercegovine, kao i predstavnicima komore Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine.

Sastanak je održan slijedom zaključka sa druge sjednice Međukomorskog vijeća, kao i slijedom zaključka sa prvog sastanka održanog 29.01.2021. godine. Na sastanku je izvršena analiza godišnjih troškova naknada i taksi koje se plaćaju za vozilo (autobusi, teretna i priključna) u Bosni i Hercegovini, odnosno uporedna analiza naknada i taksi u entitetima i Brčko Distriktu BiH.

Svi učesnici sastanka su jednoglasni u stavu da se što prije pripremi informacija prema Međukomorskom vijeću, a nakon toga i prema nadležnim entitetskim i državnim organima sa prijedlogom rješenja za smanjenje ili eliminaciju pojedinih taksi i naknada, s ciljem kako bi se svi bh nivoi vlasti sa pravom odlučivanja i donošenja propisa aktivno uključili u pomoć i rasterećenju bh prijevoznika.

Vanjskotrgovinska komora Bosne i Hercegovine je i ranijih godina, Zaključcima Odborima Udruženja prijevoznika ukazivala na problematiku u vezi sa godišnjim troškovima naknada i taksi koje se plaćaju za vozilo, a o čemu postoje i Zaključci odbora, koji su upućeni nadležnim institucijama, saopćili su iz VTK BiH.