Uskoro dostupne Pepsi flašice izrađene od 100% reciklirane plastike

Kompanija PepsiCo donijela je odluku da će do 2022. godine na devet tržišta Evropske unije izbaciti iz upotrebe plastiku dobijenu od sirove nafte koja služi za izradu ambalaže. Naime, ambalaža čitavog asortimana brenda Pepsi bit će izrađena od reciklirane plastike (reciklirani polietilen tereftalat ili rPET), a kompanija će i dalje kontinuirano raditi na unapređenju modela za ponovnu upotrebu i dopunu, kao što je Sodastream model.

Kompanija procenjuje da će prelazak na izradu boca od 100% reciklirane plastike godišnje eliminisati preko 70.000 tona plastike na bazi fosilnih goriva i ujedno smanjiti emisiju ugljenika po boci za približno 40%. Godine 2018. kompanija je najavila da će do 2030. dostići procenat od 50% kada je u pitanju upotreba reciklirane plastike na tržištima Evropske unije i do sada je već dostigla čak 30%. Najava o prelasku na 100% upotrebe rPET ambalaže predstavlja značajno ubrzanje ka postizanju tog cilja.

Njemačka, Poljska, Rumunija, Grčka i Španija preći će na korištenje 100% rPET ambalaže do 2021. godine, dok će ambalaža brenda Pepsi u Francuskoj, Velikoj Britaniji, Belgiji i Luksemburgu biti 20% rPET do 2022. godine. Ovo se odnosi na sve punionice u vlasništvu kompanije PepsiCo, koje se nalaze na pomenutim tržištima, kao i njihove franšize.

Posvećeni smo akciji za rješavanje problema sa plastičnim otpadom. Radimo na tome da naše boce za piće budu izrađene od 100% reciklirane plastike kako bismo smanjili upotrebu pakovanja izrađenog na bazi fosilnih goriva. Ostvarenje ovog cilja započinjemo na devet tržišta Evropske unije i radimo na njegovom proširenju i na druga evropska tržišta, čim se budu stvorili uslovi, izjavio je Silviu Popovici, izvršni direktor kompanije PepsiCo za Evropu. Još dodaje: Saradnja između svih zainteresovanih strana širom EU je ključna za rješavanje ovog problema. Potrebno je dizajnirati ambalažu koja se može reciklirati, zatim smanjiti količinu plastike i olakšati potrošačima njeno recikliranje. U saradnji sa predstavnicima sistema za upravljanje otpadom i drugim zainteresovanim stranama, moramo prikupiti što više boca tako da plastika nikada više ne postane otpad. Svako može i treba da zauzme određenu ulogu u razvoju cirkularne ekonomije.

Prestanak korištenja plastike na bazi fosilnih goriva smanjit će emisiju ugljenika za 40% u poređenju sa standardnim bocama

Ključna stavka u pogledu povećanja dostupnosti reciklirane plastike pogodne za ponovnu upotrebu za ambalažu hrane i pića jeste omogućavanje da se boce što lakše recikliraju. Skoro 90% ambalaže PepsiCo portfolija je već biorazgradivo, pogodno za recikliranje i kompostiranje.

Posvećenost kompanije PepsiCo izradi reciklirane plastike u skladu je sa kampanjom Evropske komisije, a sve u cilju omogućavanja da se 10 miliona tona reciklirane plastike iskoristi za kreiranje novih proizvoda na tržištima EU do 2025. godine.

Izvor: InStore
Foto: PepsiCo