UN PROGLASIO 2021. ZA GODINU VOĆA I POVRĆA

Cilj je ujediniti proizvođače i potrošače kako bi se transformisao sistem ishrane

Generalna skupština UN proglasila je 2021. godinom voća i povrća. Cilj je ujediniti proizvođače i potrošače kako bi se transformirao sistem ishrane. Prema UN-ovoj Organizaciji za hranu i poljoprivredu, IYFV 2021. je jedinstvena prilika za podizanje svijesti o važnoj ulozi voća i povrća u ishrani, zanačaju zdravstvene sigurnosti hrane i zdravlja, kao i u postizanju ciljeva održivog razvoja.

Moramo se okupiti kako bismo obezbijedili da visoko vrijedna hrana dopre do najugroženijih, ne ostavljajući nikoga iza sebe – rekla je Marcela Villarreal, direktorica za partnerstva i UN saradnju u FAO.

Helena Leurent, generalna direktorica FAO-ovog partnera Consumers International, dodala da je važno vidjeti potrošače ne samo kao krajnje korisnike proizvoda, već kao aktivne partnere u promjeni čitavog sistema proizvodnje i snabdijevanja.

Andre Leu, ambasador međunarodne organizacije IFOAM Organics ​​International, rekao je da su s obzirom na realnost klimatskih promjena, uključujući ekstreme suše i poplave, adaptacija i elastičnost proizvodnje sada od suštinske važnosti. Dobar početak, predložio je, bilo bi zemljište.

Vraćajući organsku materiju u zemljište, možemo povećati njegovu sposobnost da upije višak vode i zadrži je. Kada uđete u sušna razdoblja, ta zemljišta su tada otpornija na sušu. U prosjeku će ovi usjevi donijeti 30% više prinosa od zemljišta sa malo organske materije. Na taj način poljoprivrednike čuvamo u budućnosti – rekao je Leu.

Prema riječima Villarreal, ključni trenutak u Međunarodnoj godini voća i povrća biće UN samit za hranu koji će se održati na jesen. Cilj događaja je ponuditi platformu za ambicioznije akcije, inovativna rješenja i planove za transformaciju prehrambenih sistema.

Izvor:Business.ba