Ulaganje u osiguranje nije trošak nego investicija u bolju budućnost

“Moj kapital je jedino životno osiguranje u BiH koje ugovaračima garantuje isplatu osigurane sume u slučaju smrti i invalidnosti, ali i dodatni prinos ostvaren ulaganjem u velike međunarodne investicijske fondove. Takvi proizvodi životnog osiguranja se nazivaju unit-linked proizvodi”

Razgovarala: Edina Mizić

Sabina Mujanović je predsjednica Uprave Vienna osiguranja VIG, društva za osiguranje koje pripada Vienna Insurance Group, najvećoj osiguravajućoj grupaciji u Austriji, Centralnoj i Istočnoj Evropi. Magistrica je menadžmenta, diplomirana ekonomistica, ovlaštena revizorka i certificirani računovođa. Više od 22 godine iskustva u finansijskom sektoru, od čega 19 godina na pozicijama u Upravama banaka i osiguravajućih društava, čine je iskusnom i uspješnom menadžericom. Društvo koje vodi je jedno od vodećih na tržištu životnog osiguranja u BiH, nagrađeno sa Best Buy Award 2017/2018, Customers’ Friend – Vrhunska izvrsnost 2018/2019 te proglašeno Najboljim životnim osiguranjem u 2018. godini.

Predsjednica je Skupštine Udruženja društava za osiguranje u Federaciji BiH te dobitnica Priznanja za doprinos razvoju osiguranja u BiH, a proglašena je i za najbolju direktoricu u osiguravateljnoj branši za 2019. godinu od strane britanskog finansijskog magazina “Finance Central Europe”.

U ovom broju magazina InStore upoznala nas je sa poslovanjem Vienna osiguranja VIG, proizvodima koje nude, društveno odgovrnim projektima, te perpsektivama osiguravajuće djelatnosti u našoj zemlji.

Šta Vienna osiguranje VIG izdvaja od drugih osiguranja u BiH?

Lideri smo u razvoju inovativnih proizvoda životnog i zdravstvenog osiguranja. Prvo smo osiguravajuće društvo u BiH koje je klijentima ponudilo osiguranje teških bolesti, osiguranje matičnih ćelija, osiguranje kredita u bankama, osiguranje djece.

Prvi smo prepoznali značaj podsticanja aktivnog i zdravog stila života te smo jedini osiguravatelj u BiH koji tokom cijelog trajanja ugovora o osiguranju klijentima nudi dodatne usluge i pogodnosti posredstvom bogatog Programa lojalnosti.

Dio smo Vienna Insurance Group VIG, vodeće osiguravajuće grupacije u Austriji, Centralnoj i Istočnoj Evropi sa sjedištem u Beču. Kao grupacija, imamo tradiciju dugu 190 godina, poslujemo u 30 zemalja te skrbimo 20 miliona osiguranika.

O našem radu najbolje svjedoče brojna dodijeljena priznanja koja smo dobili zahvaljujući, kako ocjenama naših klijenata tako renomiranih međunarodnih institucija.

Kako ste zadovoljni poslovnom godinom koja je na izmaku?

Uprkos brojnim poslovnim izazovima koji su obilježili, ne samo ovu godinu, nego i prethodne dvije, možemo biti zadovoljni postignutim rezultatima. Tržište osiguranja u BiH pokazuje otpornost na negativne ekonomske efekte i dokazuje da je stabilno, dobro regulisano te da su osiguravatelji jako važan oslonac privredi BiH.

I u ovom turbulentnom vremenu Vienna osiguranje VIG dokazuje svoju likvidnost i stabilne finansijske tokove, ali i nepokolebljivu opredijeljenost Društva ka kontinuiranom ulaganju u kvalitet proizvoda i usluga. Premijski prihod svih vrsta osiguranja je u kontinuiranom porastu te očekujem da će tako i ostati.

Svakako, to ne bismo mogli ostvariti bez povjerenja naših klijenata. Raduje nas da su ljudi svjesni da je danas, više nego ikada važno da osiguraju i zaštite ono najvrednije – život, zdravlje i imovinu.

Koliko je teško biti liderica u ovako zahtjevnoj industriji, s kakvim izazovima se susrećete obavljajući ovako odgovornu funkciji?

Na tržištu osiguranja u BiH lično nisam primijetila nikakve rodne stereotipe, ako na to mislite. Kao predsjednica Skupštine Udruženja društava za osiguranje i reosiguranje u Federaciji BiH imam priliku svjedočiti da su svi direktori i direktorice osiguravajućih društava ravnopravni te da ne postoji bilo kakva diskriminacija.

Moje iskustvo govori da je za poslovni uspjeh jako važno imati samopouzdanje, dobru organizaciju te svakako znanje i kompetencije. Samo snagom vlastitih djela pojedinac može stvoriti pretpostavke da postane uspješan menadžer i istakne se u svojoj branši. Na tom putu žene se susreću sa nešto većim izazovima od muškaraca jer moraju adekvatno balansirati između porodice i profesije, ali uz dobro podršku supružnika, planiranje i organizaciju, sve je moguće.

U svim segmentima desile su se velike promjene usljed poznatih dešavanja u protekle dvije godine, kažite nam kako je sve to utjecalo na sektor osiguranja u BiH?

Globalna ekonomska kriza i rast inflacije se svakako odražavaju i na poslovanje osiguravajućih društava u BiH, posebno u kategoriji dobrovoljnih osiguranja, a to su sva osiguranja osim osiguranja od autoodgovornosti. Ipak, najviše je pogođena kategorija životnih osiguranja gdje primjećujemo trend da se klijenti, u strahu od neizvjesnosti i inflacije, teže odlučuju za nove ugovore, a oni koji već imaju takve ugovore posežu za prijevremenim raskidima kako bi imali novac na raspolaganju ako im zatreba. To je svakako šteta, prije svega za klijente koji najviše gube jer ostaju bez sigurnosti i zaštite u ovako izazovnim vremenima.

Kakva je svijest kod nas kada su osiguranja u pitanja, i koliko su građani svjesni da industrija osiguranja ima odgovore na izazove sa kojima se suočava i ekonomija BiH, a i oni sami?

Ulaganje u osiguranje nije trošak nego investicija u bolju budućnost. Potrebno je stoga razvijati i jačati svijest o značaju osiguranja, prije svega, života, zdravlja i imovine. To treba biti zadatak, ne samo osiguravatelja, nego i medija, ali i vladajućih struktura koje treba da brinu o standardu građana BiH.

Iz iskustva zemalja iz okruženja i svakako razvijenih evropskih zemalja, nužno je da se određene vrste osiguranja učine obaveznim, kao naprimjer, osiguranje radnika od nezgode na cijelom području BiH i osiguranje imovine, uključujući rizike požara, poplave i drugih prirodnih nepogoda.

Dodatno, po uzoru na susjedne zemlje nužno je uvesti poreska oslobađanja i olakšice za zdravstvena, životna i penziona osiguranja. Na taj način građanima BiH bi se učinio dostupnim veći izbor i kvalitetnija zdravstvena zaštita te sigurna penzija u budućnosti, a rastom premijskih prihoda bi se stvorila dodatna sredstva osiguravajućih društava za investicije u infrastrukturne projekte entiteta i države. U konačnici, jedan od efekata bilo bi značajno smanjenje pritiska na zdravstveni i penzioni sistem zemlje, unapređenje životnog standarda građana i smanjenje odliva ljudi što trenutno predstavlja jedan od najvećih problema u BiH.

Bh. tržište je specifično kažite nam kako je poslovati u takvom okruženju?

Nije jednostavno poslovati na razuđenom i kompleksnom tržištu u BiH te je stranim ulagačima ponekad jako teško objasniti neke lokalne specifičnosti. Posebne izazove za poslovanje predstavljaju različite i često neusklađene entitetske legislative i poreske jurisdikcije, a kada se spustimo na nivo kantona i općina, stvari se dodatno komplikuju.

Međutim, i pored svega toga, Vienna osiguranje VIG uspješno posluje na teritoriji cijele BiH te svojim primjerom ruši predrasude i dokazuje da stabilni, stručni i dobro organizovani sistemi mogu ostvariti zavidne rezultate i u složenim poslovnim ambijentima.

Stalno inovirate i ulažete u mnoge programe osiguranja. Šta inovacije znače za vas, šta za osiguranike ili potencijalne osiguranike?

Svjesni sve bržeg načina života i rada, evoluiranja postojećih te nastanka novih rizika savremenog svijeta, kontinuirano usavršavamo i inoviramo našu paletu proizvoda, kanala prodaje i komunikacije s klijentima. Time želimo naše usluge učiniti dostupnim klijentima u bilo kojem momentu, na bilo kojoj lokaciji i u bilo koje vrijeme.

U tom smislu smo jedini na bh. tržištu otvorili online poslovnicu u kojoj klijenti mogu komunicirati s našim osobljem, imati uvid u svoje ugovore o osiguranju, podnositi zahtjeve za promjenama, kupovati nova osiguranja..

Pored toga, redovno obogaćujemo svoja web prodajna mjesta tako da je na našoj web stranici danas u nekoliko jednostavnih koraka moguće prijaviti štetu, uplatiti premiju osiguranja, kupiti putno zdravstveno osiguranje i osiguranje imovine.

Digitalizacija je među osnovnim odrednicama naše grupacije te ćemo i dalje nastaviti donositi svjetske trendove na tržište BiH.

Upoznajte naše čitatelje sa Vašim proizvodom MOJ KAPITAL?

Moj kapital je jedino životno osiguranje u BiH koje ugovaračima garantuje isplatu osigurane sume u slučaju smrti i invalidnosti, ali i dodatni prinos ostvaren ulaganjem u velike međunarodne investicijske fondove. Takvi proizvodi životnog osiguranja se nazivaju unit-linked proizvodi.

Ovaj inovativni proizvod kreirali smo u saradnji sa ekspertima naše matične kompanije Vienna Insurance Group – VIG iz Austrije, a po uzoru na evropske i svjetske trendove unit-linked osiguranja života.

Moj kapital je idealan za sve one koji žele samostalno upravljati svojim ulaganjima, određivati iznos premije, dinamiku plaćanja i birati investicijski fond. Pri tome, treba znati da osiguravatelj garantuje isplate ugovorenih osiguranih slučajeva dok rizik ulaganja u investicijske fondove, u pogledu oscilacije cijena udjela i prinosa, snosi osiguranik.

Globalni trendovi sve više govore da kompanije dodatne benefite i razvoj, vide u održivom poslovanju, ali i da je društveno odgovorno poslovanje u stalnom rastu, šta na ovom polju radi Vienna osiguranje VIG?

Strateško opredjeljenje naše matične grupacije, kao i našeg Društva je upravo održivost poslovnih aktivnosti. Naša strategija održivosti definira pet principa: odgovornost za ključni biznis, odgovornost prema klijentima, zaposlenima i društvenoj zajednici, kao i briga o životnoj sredini. Sve te principe dosljedno primjenjujemo u svom poslovanju.

Do sada smo realizovali veliki broj društveno odgovornih aktivnosti kojima smo obezbijedili besplatne sportsko-zdravstvene preglede djece, besplatne škole plivanja i skijanja, obogatili knjižne fondove osnovnih škola, utemeljili prvu noćnu trku u Sarajevu (Run4Lifestyle), mapirali pješačke staze i obnovili ferratu na olimpijskoj planini Trebević…

Svjesni činjenice da se radne i životne navike stiču u najranijoj dobi, već šest godina uzastopno organizujemo društveno odgovorni projekat „U zdravoj školi zdrava djeca“ i do sada smo oko ove ideje okupili više od 20.000 školaraca, roditelja, učitelja i nastavnika. Zajednički radimo na unapređenju fizičkog i mentalnog zdravlja učenika osnovnih škola u BiH, nastojeći da danas poduzimamo aktivnosti na izgradnji boljeg sutra naše djece.

Koja su to priznanja i nagrade koje potvrđuju vaše uspješno poslovanje?

Vienna osiguranje VIG je osiguravajuće društvo sa najvećim brojem nagrada i priznanja u BiH. Nama su najdraža priznanja koja dolaze direktno od naših klijenata kao dokaz kvalitete naših proizvoda i usluga, kao i priznanja koja dobijamo za naše društveno odgovorne projekte i aktivnosti.

Posljednji primjer je zlatna medalja Qudal za najkvalitetnije usluge osiguranja u BiH, koju smo dobili zahvaljujući ocjenama Milenijalaca i generacije Z. Ovo priznanje posebno cijenimo, jer dolazi od pionira digitalnog doba koji važe za najzahtjevnije klijente. Ove generacije najveći dio svog vremena provode u online prostoru, tačno znaju šta žele, to žele brzo i očekuju kvalitet. Stoga, činjenica da su upravo oni ocijenili naše usluge kao najkvalitetnije na tržištu osiguranja u BiH, ima poseban značaj za nas, jer dokazuje da smo uspostavili odličnu komunikaciju i sa klijentima putem digitalnih platformi.

Među ostalim priznanjima izdvojila bih priznanja „Najbolje društvo za životno osiguranje u BiH“, „Best Buy Award“, „Vrhunska izvrsnost“, „Izvrsnost u različitosti“, te zlatnu nagradu „Günter Geyer“ za društvenu osviještenost i doprinos društveno odgovornom poslovanju. Ovu posljednju smo dobili za naš projekat „U zdravoj školi zdrava djeca“, i to na međunarodnom nivou, u konkurenciji 52 zemlje na nivou Vienna Insurance Group.

Koliko je važno raditi na usavršavanju zaposlenika u osiguranju?

Profesionalno usavršavanje radnika u industriji osiguranja je jako važno te je potrebno da se kontinuirano sprovodi. Jedino na taj način možemo biti sigurni da će klijenti dobiti potreban proizvod osiguranja, te da će se adekvatno servisirati tokom trajanja njegovog ugovora o osiguranju. Tako ćemo podići nivo kvalitete, zadovoljstva i u konačnici nivo svijesti o osiguranju.

Mi u Vienna osiguranju VIG smo uvjereni da uspjeh svake kompanije u prvom redu počiva na znanju, kompetencijama i lojalnošću kadra te stoga mnogo ulažemo u obrazovanje, profesionalni razvoj i satisfakciju svakog od svojih 110 zaposlenika. Iznimno smo ponosni, prije svega, na moralne i ljudske vrijednosti našeg tima, a potom stručnost, spremnost na cjeloživotno učenje, timski rad i istrajnost u ostvarenju poslovnih ciljeva. Sretni smo što naši zaposlenici istinski žive vrijednosti koje promičemo.

Kakva je perspektiva osiguravajuće djelatnosti na našim prostorima, gdje vidite rast i potencijale za dodatni uspjeh?

Tržište osiguranja u BiH trenutno ne predstavlja ni 5% ukupnog finansijskog tržišta zemlje te je jasno da perspektiva daljeg razvoja svakako postoji. Kako će se to desiti i u kojem omjeru ne zavisi samo od osiguravajućih društava nego i od podrške koju će u budućnosti ova branša imati od zakonodavne i regulatorne vlasti.

Naime, prihvatanje inicijative strukovnih udruženja o uvođenju obaveznog osiguranja radnika od nezgode i osiguranja imovine, kao i inicijative o poreskim olakšicama za zdravstvena, životna i penziona osiguranje nužno je za značajniji razvoj osiguravateljne djelatnosti. Ukoliko takva podrška izostane, bojim se da ćemo ostati među najnerazvijenijim tržištima Evrope na kojima će dominantnu poziciju i dalje imati trenutno jedino obavezno osiguranje od automobilske odgovornosti.