Uklanja se i posljednja prepreka BiH za članstvo u WTO

Vlasti BiH uskoro bi trebale otkloniti posljednju prepreku kako bi država postala članica Svjetske trgovinske organizacije (WTO). U Vijeću ministara BiH optimistični su kada je riječ o prijemu u izuzetno važnu svjetsku asocijaciju i očekuju da bi to moglo biti u drugoj polovini ove godine.

Odgovarajući na pitanje Dženana Đonlagića, zastupnika u Zastupničkom domu Parlamenta BiH, Vijeće ministara BiH na prijedlog Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa odgovorilo je da su pregovori u završnoj fazi.

Podsjećaju da su otvoreni samo još pregovori s Rusijom i da ta država ne prihvata da uđe u završnu fazu bilateralnih pregovora sve dok se ne riješi pitanje utvrđivanja kvaliteta tečnih naftnih goriva koja se mogu staviti na tržište u BiH.

Naime, ruska strana ima značajne primjedbe na Zakon o naftnim derivatima FBiH i Pravilnik o utvrđivanju kvaliteta tečnih naftnih goriva u FBiH. Njima se predviđa mogućnost plasmana derivata u skladu s BAS EN standardima za dizel gorivo i bezolovni benzin iz 2008. godine, iako su u BiH na snazi standardi BAS EN 590 i BAS EN 228 iz 2018. godine.

Šta radi pregovarački tim

Dakle, osnovni zahtjev Rusije u ovom slučaju je da se minimalan kvalitet goriva koji se može plasirati na tržište BiH utvrdi u skladu s važećim standardima u BiH.

“U cilju rješavanja ovog problema, Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH je uspostavilo Radnu grupu sa zadatkom da pripremi nacrt nove odluke o kvalitetu tečnih naftnih goriva, čiji rad je u završnoj fazi. Radna grupa je završila posao i nacrt odluke dostavila ministarstvu, koje je pokrenulo procedure usvajanja na Vijeću ministara i očekuje dostavu mišljenja nadležnih institucija. Usvajanje odluke u Vijeću ministara BiH očekuje se u najskorije vrijeme, čime bi se otklonila i posljednja ozbiljna prepreka za pristupanje BiH Svjetskoj trgovinskoj organizaciji”, objasnili su iz Vijeća ministara BiH.

Kako su dodali, paralelno s tim, bh. pregovarački tim radi na reaktiviranju programa završnih aktivnosti u procesu pristupanja ovoj organizaciji.

“U okviru toga, putem Misije BiH pri Ujedinjenim nacijama i Svjetskoj trgovinskoj organizaciji u Ženevi, kontaktirana je i Misija Rusije u cilju potvrđivanja nastavka bilateralnih pregovora. Također, nedavno je održan razgovor s ambasadorom Paprizovim, predsjedavajućim radne grupe za BiH i gđom Oshikawa, direktoricom STO Odjela za pristupanje. Zaključeno je da je BiH u ovom trenutku ispred svih zemalja u procesu pristupanja WTO-u te da bi ovu činjenicu trebalo iskorisiti da se kompletan proces okonča do održavanja Ministarske konferencije u Kazahstanu”, objašnjavaju iz Vijeća ministara BiH.

Kako dodaju, Sekretarijat WTO-a preuzeo je obavezu da se s tehničkog aspekta unaprijed izvrše sve pripremne radnje za zakazivanje 14. sjednice Radne grupe za BiH odmah nakon okončanja bilateralnih razgovora s Rusijom.

Korist bi trebali imati i proizvođači i potrošači

“Nakon održavanja završne sjednice Radne grupe za BiH slijedi usvajanje odluke o pristupanju od Ministarske konferencije WTO-a, kao najvišeg tijela ove organizacije, a čija sjednica je predviđena za drugu polovinu ove godine”, zaključili su iz Vijeća ministara BiH.

Bosna i Hercegovina je još 1999. godine dobila status posmatrača u ovoj organizaciji.

Korist od članstva bi trebali osjetiti proizvođači, jer će imati lakši pristup stranom trzištu, ali i potrošači koji bi trebali imati pristup kvalitetnijim i raznovrsnijim proizvodima po nižim cijenama.

Istraživanja pokazuju da članstvo u WTO novim državama članicama donosi rast izvoza. Također, članstvo u organizaciji je i jedan od uslova za članstvo u Evropskoj uniji.