Svijet: Potrošači žele cirkularnu ekonomiju

Potrošači žele da smanje ukupnu potrošnju, da kupuju kvalitetnije i trajnije proizvode, kao i da ih popravljaju umjesto da bacaju, pokazuje istraživanje Instituta Capgemini obavljeno na uzorku od skoro 8.000 potrošača širom svijeta.

Prema ovom istraživanju, sedam od 10 potrošača želi da usvoji cirkularne prakse, kao što su smanjenje ukupne potrošnje (54%), kupovina dugovječnijih proizvoda (72%) i održavanje i popravka proizvoda kako bi se produžio njihov životni vijek (70%).

Izveštaj „Cirkularna ekonomija za održivu budućnost: Kako organizacije mogu osnažiti potrošače i tranziciju ka cirkularnoj ekonomiji“ ukazuje da je u porastu svijest o otpadu i potrošnji resursa, pa raste i želja za usvajanjem svjesne potrošnje. Ipak, skoro 50% potrošača vjeruje da organizacije ne rade dovoljno da recikliraju, ponovo upotrijebe ili smanje otpad. Čak 67% ispitanika očekuje da organizacije budu odgovorne kada reklamiraju proizvode i da ne ohrabruju pretjeranu potrošnju.

Istraživanje je pokazalo da se potrošači okreću kompanijama koje usvajaju principe cirkularne ekonomije. Ovo se naročito vidi u oblastima u kojima je svijest potrošača najviša, poput otpada od hrane i plastičnog otpada.

U proteklih godinu dana 44% potrošača je povećalo potrošnju kod kompanija iz sektora hrane i pića koje se fokusiraju na recikliranje, smanjenje i ponovnu upotrebu otpada, a 40% je to uradilo kada je riječ o proizvodima za ličnu njegu i domaćinstvo.

Tri od pet ispitanika (60%) ističe nedostatak informacija o reciklabilnosti, porijeklu, recikliranom sadržaju na etiketi proizvoda kao razlog što potrošači ne učestvuju više u cirkularnim akcijama.

Očekivani je nalaz da visoka cijena odvraća potrošače od popravki proizvoda (55% ispitanika), dok sličan broj (53%) ne želi da se odrekne komfora. Istraživači napominju da je ovo neizbježni rezultat procvata e-trgovine u posljednjih 10 godina koja je uticala na to da kupci očekuju komfornu i jeftinu kupovinu i instant isporuku sljedećeg ili čak istog dana.

Trenutni pristup kupaca je usmjeren na fazu poslije upotrebe proizvoda, pa tako 58% kaže da razdvaja otpad od hrane, ali samo 41% kaže da kupuje hranu sa minimalno pakovanja što zapravo govori o tome koliko je važna uloga kompanija koje će tu opciju ponuditi potrošačima.

“Cirkularna ekonomija je ključ održivog rasta. Kupci već prave zelenije odluke, ali oni mogu birati samo od ponuđenog. Organizacije moraju da ponude izbor. Pobjednici će biti one kompanije koje obezbijede duboku transformaciju u tri oblasti: minimiziranje uticaja proizvoda i usluga, razvoj proizvoda sutrašnjice koji će prigrliti cirkularne principe u dizajnu i promjena poslovanja koja će uključiti nove održive poslovne modele. Ove kompanije će biti novi lideri sutrašnjice na svojim tržištima sa snažnom lojalnošću kupaca. Na održivom putu, cirkularna ekonomija je investicija danas za to kako ćemo poslovati u budućnosti”, kaže Roshan Gya iz Capgemini instituta.

Više informacija o ovoj temi čitajte ovdje.