Svijet: Potrošači krive brendove i trgovce za plastični otpad

Potrošači su zbunjeni kad je riječ o recikliranju plastike i smatraju da su brendovi i trgovci odgovorni za smanjenje plastičnog otpada, pokazala je studija konsultantske kuće PA Consulting. Procedure upravljanja otpadom variraju među različitim državama, pa i opštinama, zbog čega potrošači ne znaju šta treba, a šta ne treba da recikliraju.

Također, problematično je pitanje utvrđivanja konačne odgovornosti za to gdje proizvod završava u lancu upravljanja otpadom, upozorava ova kuća.

Ali, za potrošače dileme nema – oni u sve većem broju smatraju da su brendovi i trgovci odgovorni za kompletan put proizvoda, od izvora i materijala do kraja životnog vijeka. Zato će brendovi koji preuzmu „radikalno vlasništvo“ nad cijelim procesom i koji olakšaju potrošačima da prave održive izbore osnaživanjem mušterije da naprave pozitivne promene. Preuzimanje „radikalnog vlasništva“ znači između ostalog smanjenje plastike za jednokratnu upotrebu, efikasniji dizajn proizvoda, kao i preuzimanje proizvoda od mušterija za popravku ili recikliranje materijala.

U konsultantskoj kući savjetuju brendove da naprave sistemske promene i da traže regionalna rješenja, da informišu, edukuju i vode mušterije na ovom putu, da budu eksplicitni o recikliranju i da cijeli proces učine jednostavnijim za potrošače.
Čitav proces, od dizajna proizvoda, do proizvodnje, pakovanja, distribucije i upravljanja otpadom je kompleksan, ali neophodan i u krajnjoj liniji će im se isplatiti”, poručuju iz PA Consulting.