Švedska: Coop upoznaje kupce s održivošću proizvoda

Coop Švedska će ubuduće dijeliti ekološki otisak prehrambenih proizvoda kroz bar kod na ambalaži proizvoda.

Kupci mogu da skeniraju bar kod na proizvodu kako bi pristupili njegovom ekološkom otisku, koji se zasniva na deset parametara u vezi sa klimom, životnom okolinom i društvom.

Deklaracija o održivosti mjeri ekološki otisak proizvoda na skali od jedan do pet za svaki od deset parametara, a niži rezultati, naravno, ukazuju na niži otisak.

Zbog ove inicijative, trgovac će izdati deklaracije o održivosti za više od 10.000 proizvoda kako bi svojim kupcima pomagao da budu informisaniji prilikom kupovine.