Srbija: Predstavljen vodič za e-trgovce

Ministrica trgovine, turizma i telekomunikacija Tatjana Matić saopštila je na online konferenciji povodom predstavljanja Vodiča za e-trgovce, da je tom publikacijom zaokružen kompleksan proces podsticanja razvoja elektronske trgovine: jačanja regulative, podizanja potrošačkog povjerenja, te edukovanja i osnaživanja trgovaca.

Kako piše na zvaničnom sajtu Ministarstva, ona je podsjetila da je u prethodnom periodu ministarstvo značajno unaprijedilo propise u ovoj oblasti novim Zakonom o trgovini i izmjenama i dopunama Zakona o e-trgovini, izrađen je Akcioni plan za jačanje elektronske trgovine u Republici Srbij. Kreiran je i Vodič za potrošače u elektronskoj trgovini u saradnji sa USAID-om, a sprovodi se medijska kampanja koja ukazuje na prednosti elektronske trgovine.

,,Očekivani rast e-trgovine prethodnih nekoliko godina doživio je revoluciju u pandemiji, dok je zahvaljujući novim zakonima u oblasti elektronskog poslovanja i elektronske trgovine, ali i u oblasti informacione bezbjednosti, bilo omogućeno naglo preusmjeravanje mnogih aktivnosti na onlajn okruženje, čime je i u pandemijskim okolnostima u velikoj mjeri održano društveno i ekonomsko funkcionisanje”, istakla je Matić.

Ona je navela da je u Srbiji broj realizovanih dinarskih elektronskih transakcija skočio sa sedam miliona u 2019. godini na 14,3 miliona u 2020, dok je vrijednost dinarskih             e-transakcija platnim karticama sa 17,8 milijardi dinara porasla na 32,38 milijardi dinara, a broj virtuelnih prodajnih mjesta koji je na kraju 2019. iznosio 1139 na kraju 2020. godine bio je 2013.

Ministrica je napomenula da je cilj Vodiča koje je objavilo Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija u saradnji sa USAID-om i eCommerce Asocijacijom Srbije na portalu pametnoibezbedno.gov.rs, da pruži korisne informacije početnicima u ovoj oblasti, ali i svima onima koji su zainteresovani da dodatno razvijaju elektronsku trgovinu i elektronsko poslovanje, budući da pruža analize, primjere, smjernice i rješenja u ovoj oblasti, sa posebnim osvrtom na izazove u pandemiji.

Direktorica USAIDovog projekta saradnje za ekonomski razvoj Dragana Stanojević rekla je ovom prilikom da su dijeljenje i razjmena znanja, kao i konstantna edukacija od ključnog značaja, posebno u vrijeme krize usljed pandemije koronavirusa: ,,Zbog toga ovaj vodič dobija još više na značaju i sigurna sam da će ovako detaljan i sveobuhvatan poslužiti kao zdrava osnova za buduće uspješne e-commerce priče u Srbiji”, istakla je Stanojević.

O publikaciji, kao i o stanju u oblasti e-trgovine na konferenciji su govorili i profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu Dragan Stojković i predstavnik eCommerce Asocijacije Srbije Mihailo Ponjavić.