Rusija: Proizvođači sokova i mlijeka smanjuju proizvodnju zbog nestašice ambalaže

Ruski proizvođači sokova i mlijeka planiraju da smanje asortiman proizvoda zbog nestašice ambalaže. Prema izvoru upoznatom sa situacijom, preduzećima nedostaje aseptična ambalaža koja im omogućava da dugo očuvaju svojstva proizvoda.

U proizvodnji mliječnih proizvoda asepsa se koristi za sterilizovane proizvode i kremu. Farmersko mlijeko je za nju nabavljano u ljeto, a prodato mnogo kasnije – u jesen. Sada, kada nema dovoljno asepse, fabrike će se koncentrisati na proizvodnju kvarljive robe.

“Glavni problem je nedostatak potrebne količine aseptične ambalaže. Dok kompanije ne znaju kako da riješe ovo pitanje, svi će sigurno imati smanjeni asortiman – za aseptičnu ambalažu još nema alternative”, rekli su učesnici na tržištu.

Asepsu u Ruskoj Federaciji su proizvodile dve fabrike – Tetra Pak i Elopak, a u zemlju su uvožene i neophodni materijali za njenu proizvodnju. Ipak, sredinom marta, Elopak je najavio obustavu aktivnosti.

Ministarstvo industrije i trgovine takođe je priznalo postojanje problema sa aseptičnom ambalažom. Odeljenje je ponudilo da se sačekaju testovi za proizvodnju slične domaće ambalaže u Kazanju, a kao alternativa razmatraju se staklene boce.