Realizacija projekta SUSTAIN: Podrška inovacijama malih i srednjih preduzeća

LIR Evolucija u saradnji sa projektnim partnerima Centrom za Energiju i Inovacije Weiz i Romagna Tech implementira projekt SUSTAIN – Podrška inovacijama malih i srednjih preduzeća kroz prilagođavanje EU standardima.

Projekat ima za cilj jačanje saradnje projektnih partnera kroz učenje i osnaživanje njihovih kompetencija za podršku malih i srednjih preduzeća (MSP) u prilagođavanju EU standardima.

Partneri će zajednički razviti metodologiju koja podržava uspješno prilagođavanje MSP standardima EU. Posebna pažnja biće posvećena implementaciji regionalnih pilot akcija kroz sljedeće aktivnosti: razvoj alata za audit MSP u oblasti energetske efikasnosti, cirkularne ekonomije i digitalizacije; obuke u skladu sa potrebama MSP; razmjena znanja i prenos najboljih praksi između projektnih područja; mentorstvo za specifične vještine u procesu prilagođavanja EU standardima.

Fokus projekta je na standardima EU u oblastima energetske efikasnosti, cirkularne ekonomije i digitalizacije, koje su od značaja za konkurentnost MSP. MSP bi trebala da teže boljem upravljanju energijom, povećanju energetske efikasnosti, doprinosu smanjenja emisija stakleničkih gasova i recikliranju otpada kad god je to moguće.

Projekat SUSTAIN će uticati na jačanje svijesti i znanja MSP o koristima primjene EU standarda, posebno vezano za primjenu znanja inkorporiranih u standarde i rezultujućeg potencijala za razvoj inovacija. Projektni partneri će povećati svoja znanja i kapacitete za efikasnu podršku MSP u usvajanju EU standarda. Projekat je finansiran kroz EU Horizont 2020 Program.

www.lir.ba