Proizvođači mlijeka traže povećanje otkupne cijene

Mljekarstvo u BiH je među sektorima s najvećom vrijednošću primarne proizvodnje od 300 miliona KM (oko 153 mil. eura) godišnje te obuhvaća oko 15.000 proizvođača.

Proizvođači mlijeka u Bosni i Hercegovini u 2022. godinu ušli su sa zahtjevom za povećanje otkupne cijene mlijeka, koja se nije mijenjala više od 20 godina, a poskupljenje stočne hrane, umjetnog gnojiva i goriva dodatno je otežalo proizvodnju.

Tragično je, kažu proizvođači, da je skuplja litra vode od litre mlijeka s premijom koju isplaćuje država, zbog čega bi mnogi, nakon prestanka tova junadi, mogli ugasiti i farme s muznim grlima.

Grupacija proizvođača mlijeka pri Kantonalnoj gospodarskoj komori Tuzla od kantonalne i federalne vlasti zatražila je povećanje poticaja za mljekarstvo, te učinkovitije upravljanje resursima.

“Ako rastu cijene mlijeka u trgovinama, onda moraju rasti i otkupne cijene”, smatraju mljekari iz tog kantona.

“U našem kantonu proizvodnja mlijeka je osnovna strateška grana proizvodnje jer zapošljava najveći broj ljudi. Ali Tuzlanski kanton ne povlači najviše poticaja s federalne razine. U posljednje tri godine bilježimo pad proizvodnje, dok Bihać bilježi porast.Nužno je ići u pravcu koji omogućava razvoj, a ne pokrivati poticajima neodrživu proizvodnju. Moramo krenuti sa stručnim savjetodavnim službama i posjetiti sve farme, vidjeti s kakvom tehnologijom rade i kako investirati da proizvodnja raste”, rekao je Suad Selimović, sekretar grupacije.

Mljekarstvo u BiH je među sektorima s najvećom vrijednošću primarne proizvodnje od 300 miliona KM (oko 153 mil. eura) godišnje te obuhvaća oko 15.000 proizvođača.

Analiza stanja na tržištu mlijeka i mliječnih proizvoda u BiH za razdoblje od 2017. do 2020. godine, koju je pripremilo Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH, pokazala je da je primarna proizvodnja svježeg sirovog mlijeka zabilježila smanjenje sa 682 miliona litara 2017., na 631 milion litara 2020. U BiH posluje više od 30 mljekara.