POZIV ZA ARRELL NAGRADE ZA INOVACIJE U OBLASTI ISHRANE

Nagrade Arrell Food Awards prepoznaju globalnu izvrsnost u širokom području inovacija u ishrani i uticaju na zajednicu

Za 2021. godinu bit će dodijeljene dvije nagrade. Jedna nagrada bit će dodijeljena istraživaču ili grupi istraživača, koji imaju napredno znanje o proizvodnji, preradi, distribuciji, potrošnji, bezbjednosti i/ili ishrani ljudi, sa značajnim pozitivnim uticajem na društvo. Teme uključuju: nauka o hrani, uticaj poljoprivrede na životnu sredinu, genetiku usjeva ili stoke, agroekologiju, zdravlje zemljišta, zdravlje i proizvodnju hrane za životinje, upravljanje štetočinama, upravljanje lancem snabdijevanja, preradu hrane, pakovanje hrane, sigurnost hrane, potrošnju hrane ljudska ishrana, maloprodaja/marketing hrane.

Druga nagrada je za pojedinca ili grupu pojedinaca koji su doprinijeli poboljšanju nutritivnog zdravlja i/ili sigurnosti hrane, sa fokusom na jačanje ugroženih zajednica. Teme uključuju prehrambeni suverenitet, proizvodnja hrane, distribucija/pristup hrani, nesigurnost nabavke hrane, razvoj i upravljanje zajednicom, ishrana domaćinstava, urbano siromaštvo, bezbjednost hrane Aboridžina, netradicionalni prehrambeni sistemi, socioekonomska politika, osnaživanje zapostavljenih zajednica i prehrambena pismenost.

Svaka od ove dvije nagrade vrijedi 125.000 kanadskih dolara , što uključuje novčanu nagradu od 100.000 za ličnu upotrebu primalaca i do 25.000 po nagradi za putovanje i smještaj primalaca, pod upravom Instituta za hranu Arrell na Univerzitetu u Guelphu.

Na poziv se mogu prijaviti građani bilo koje zemlje ispunjavaju uslove za nominaciju, bez ograničenja na pol, rasu, vjeru, vjeroispovest ili prebivalište.  Nominacije mogu doći iz privatnih kompanija, akademskih institucija, vladinih sektora, dobrotvornih fondacija i neprofitnih organizacija. U slučaju višestrukih nominacija od jedne organizacije, bit će prihvaćena samo ona sa najnovijim datumom.

Rok za prijavu je 28. februar 2021. godine. Prijave na linku: https://arrellfoodinstitute.ca/innovation-awards/