Omiljena marka je izbor prilikom kupovine

U okviru BRANDpuls istraživanja kontinuirano se prate marketinški pokazatelji uspjeha za različite kategorije proizvoda u segmentu prehrane, a podaci se mogu analizirati u vidu demografije, lifestylea potrošača, kao i njihovih kupovnih navika. Marketinški pokazatelji su važni za uspJešno vođenje brenda kroz sliku stanja brenda i ranog uočavanja mogućih problema i prilika. Podaci korišteni u analizi koja slijedi su prikupljeni u drugoj polovini 2020. godine na teritoriji Bosne i Hercegovine.

Piše: Edin Čalkić

Korisnici i navike korištenja supa u vrećici

Supe u vrećici koristi oko 70% potrošača u BiH, dobi od 15 do 64 godine starosti.

Obzirom na učestalost konzumiranja, potrošače možemo podijeliti u tri grupe.

U heavy usere, odnosno one koji supe koriste barem 2-3 puta sedmično spada 24% potrošača. Nešto više korisnika (30%) čini skupinu medium usera koji supe koriste jednom sedmično do 2-3 puta mjesečno. U light grupu, koja supe konzumira jednom mjesečno ili rjeđe spada 16% potrošača. Nešto manje od trećine potrošača (30%), nikada ne konzumira supe.

U odnosu na ostale potrošače, u grupi heavy usera je prisutno nešto više onih dobne skupine 50 do 59 godina starosti. Ovi potrošači se u većoj mjeri nastoje zdravo hraniti.

 

Različiti su stavovi korisnika supa u vrećici.

Četvrtina korisnika (25%) smatra da supe u vrećici sadrže prirodne sastojke kao i domaće supe. Manje od polovine (45%) ističe da im je važno da supa u vrećici bude bez dodanih pojačivača okusa. Jednak broj korisnika instant supe ne kupuje planski, nego se sjeti ako ih vidi u trgovini.

Skoro polovina (47%) ističe da prilikom kupovine odabire omiljenu marku bez obzira na akcijske cijene ostalih marki.

Više od četvrtine korisnika (28%) supe u vrećici jede kao međuobrok kada su izvan kuće.

46% korisnika dijeli mišljenje da bi supe trebale biti u pakovanjima za različit broj osoba kako bi i manje i više brojna domaćinstva mogla koristiti jednu kesicu za obrok.