Na prelazu Bijača zabranjen uvoz konzerviranog graška iz Italije

Naložen je povrat više od dvije tone graška pošiljaocu, odnosno njegovo uništenje ukoliko povrat nije moguć

Na graničnom prelazu Bijača zabranjen je uvoz više od dvije tone konzerviranog graška iz Italije jer je utvrđeno da ispitani uzorak ne odgovara preporučenim vrijednostima koje se tiču mikrobioloških kriterijuma za hranu, saopćila je Federalna uprava za inspekcijske poslove.

U predmetu inspekcijskog nadzora nad uvozom životnih namirnica i hrane temeljem Zakona o zdravstvenoj ispravnosti životnih namirnica i proizvoda opće upotrebe i  Zakona o hrani, kontrolom zdravstvene ispravnosti uzorka pošiljke utvrđeno je da ispitani uzorak ne odgovara preporučenim vrijednostima datim unutar tačke 7.5. Smjernica o mikrobiološkim kriterijima za hranu“, navode u saopćenju.

Shodno tome, a u skladu sa Zakonom o inspekcijama FBiH uvoz kontrolisane pošiljke 2.592 konzerve graška je zabranjen, te je naložen njen povrat pošiljaocu, odnosno neškodljivo uništenje iste ukoliko povrat pošiljaocu nije moguć.