Mondelēz napreduje ka ostvarivanju ciljeva iz oblasti zaštite životne sredine, društvene odgovornosti i korporativnog upravljanja

Kompanija Mondelēz International, Inc. objavila je svoj izvještaj “Snacking Made Right” za 2021. godinu u kome je pokazala napredak ka ostvarivanju kratkoročnih i dugoročnih ciljeva u oblasti zaštite životne sredine, društvene odgovornosti i korporativnog upravljanja (Environmental,Social, Governance-ESG). 

Kako je saopćeno, izvještaj potvrđuje progres u kreiranju održivije kompanije na tržištu grickalica zasnovan na stvaranju dugoročne vrijednosti ne samo za poslovanje već i za zajednicu. Ova kompanija ostaje posvećena tome  da bude jedna od vodećih u oblastima u kojima može da doprinese povećanju pozitivnog utjecaja – uključujući doprinos izgradnji prosperitetnog sektora kakaoa, smanjenje ambalažnog otpada i smanjenje svog utjecaja na životnu sredinu.

ESG strategija i ciljevi kompanije Mondelēz International postavljaju za prioritet dostizanje trajnih promjena u obimu kroz inovativne i sveobuhvatne pristupe, saradnju u pravcu transformacije cijelog sektora i usvajanje mjerljivih rješenja. Upravo je ESG od suštinskog značaja za samu kompaniju da ljudima omogući pravu užinu, u pravom trenutku, napravljenu na pravi način. Izvještaj “Snacking Made Right” za 2021. godinu pokazuje mjerljiv napredak u ključnim oblastima, uključujući održivije snabdijevanje sirovinama; unapređenje ambalaže dizajnirane tako da može da se reciklira i da ne sadrži određene materijale; povećanje aktivnosti usmjerenih na pružanje podrške rješavanju pitanja klimatskih promjena; inicijative za unapređenje jednakosti, različitosti i inkluzije kao i podršku za dobrobit potrošača i zajednice.

Način razmišljanja usmjeren na održivost odavno je integrisan u našu strategiju rasta dok nastavljamo da kreiramo vrijednost, jačamo naše poslovanje i ubrzavamo ambiciju ka izgradnji održivije kompanije na tržištu grickalica. Ponosan sam na izuzetan napredak koji je naša kompanija postigla ka ostvarivanju ambicioznih ESG ciljeva, koji su sastavni dio našeg dugoročnog uspješnog poslovanja i koji nam pomažu da riješimo neka od ključnih pitanja sa kojima se svijet suočava, izjavio je Dirk Van de Put, predsjednik i izvršni direktor kompanije Mondelēz International.

Ostvareni napredak u 2021. ka ESG ciljevima:

Održive sirovine
* Dostizanje brojke od 209.954 registrovanih farmera u okviru programa “Cocoa Life” (premašen cilj za 2022. godinu od 200.000 registrovanih proizvođača kakaoa u ovom programu)
* 75% količine kakaoa za brendove čokolade obezbjeđeno kroz program “Cocoa Life” (povećanje od 7% u odnosu na 2020. godinu)
* 91% količine pšenice potrebne za proizvodnju biskvita za tržišta evropskih zemalja uzgajano je prema Harmoni Povelji (povećanje od 15% u odnosu na 2020)
* 100% količine RSPO certifikovanog palminog ulja (od 2014), sa sljedljivošću od 99% do mlina i 87% šuma pod nadzorom

Klima i životna sredina
* 21% smanjena emisija CO2 iz opsega 1 i 2 (referentna 2018)
* 32% električne energije koja se koristi u operacijama dolazi iz obnovljivih izvora energije (povećanje od 9% u poređenju sa 2020. godinom)
* 100% korištenje električne energije iz obnovljivih izvora u Brazilu, Peruu i proizvodnim pogonima u Velikoj Britaniji

Ambalaža 
* 95% ambalaže dizajnirano tako da može da se reciklira (povećanje od 1% u odnosu na 2020)
* Na putu smo da koristimo 5% recikliranog plastičnog sadržaja do 2025, u poređenju sa 0,5% korištenih u 2021. (referentna 2020)
* Eliminisano 72.100 tona ambalažnog materijala (referentna 2013)

Dobrobit zaposlenih i zajednice
* 39% učešće žena u izvršnom rukovodstvu; do 2024 prevazići cilj udvostručenja učešća žena (u odnosu na referentnu 2018)
* 5% učešća afroameričke populacije u menadžmentu; povećanje od 60% u odnosu na prethodnu godinu
* 61% sistema praćenja i sprečavanja postojanja dječije radne snage (Child Labor Monitoring and Remediation Systems) u zajednicama u kojima se sprovodi program “Cocoa Life” u Zapadnoj Africi (povećanje od 33% u odnosu na 2020)
* Više od 50 miliona dolara u novcu i donacijama proizvoda u 2021. godini

Snacking Mindfully
* 18% pakovanja ima simbol Snack Mindfully za kontrolu porcija (povećanje od 4% u odnosu na 2020)
* 17% neto prihoda od svih grickalica dolazi od grickalica sa kontrolom porcija (povećanje od 1% od 2020)

Ovogodišnji izvještaj pokazuje važna dostignuća koja obilježavaju 10 godina našeg održivog putovanja, u okviru kojeg smo kroz naše prepoznatljive programe nabavke sirovina “Cocoa Life” i “Harmony Wheat” postigli odgovarajući obim. Sa “Cocoa Life”-om izgradili smo najveći program održive nabavke kakaoa i postigli cilj koji smo postavili 2012. godine, ulažući više od 400 miliona dolara u program podrške za farmere, dostižući skoro 210.000 uzgajivača kakaoa i, što je još važnije, vidjevši pozitivan utjecaj u velikim razmjerama, rekla je Christine Montenegro McGrath, viši potpredsjednik i direktor za globalni utjecaj i održivost u kompaniji Mondelēz International, i dodala: Pitanja kojima se bavimo su sistemska, zahtijevaju transformaciju lanca snabdijevanja i poslovanja. Zato naš integrisani pristup nije kreiran samo da odgovori na osnovne uzroke, već je ugrađen u našu strategiju rasta poslovanja. Posvećeni smo mjerenju našeg utjecaja i ulaganju u fleksibilna rješenja i inovacije kako bismo mogli da pokrenemo trajne promjene.

Osim napretka ka ostvarivanju ciljeva za 2025. godinu, kompanija je nastavila da pokazuje stalnu posvećenost unapređenju svoje ESG agende sa još ambicioznijim ciljevima, investicijama i finansiranjem u namjeri da odgovori na pitanja u vezi sa klimatskim promjenama i ambalažnim otpadom. Ovo uključuje i:

* Postavljanje dugoročnog cilja nulte neto emisije gasova staklene bašte do 2050.
* Ulaganje u fond Circulate Capital Ocean Fund za podršku prikupljanju više plastičnog otpada nego što kompanija trenutno proizvodi u Indiji i jugoistočnoj Aziji
* Izdavanje prve zelene obveznice kompanije u septembru 2021. godine – u vrijeme najvećih izazova u industriji upakovane hrane i robe široke potrošnje

O programu “Cocoa Life”
„Cocoa Life“ je globalni program kompanije Mondelēz International za održivo snabdijevanje kakaoom. Kakao je suština čokolade i od vitalnog je značaja za naše poslovanje, tako da je naš cilj da “kakao proizvodimo na pravi način”. Proizvoditi ga na pravi način podrazumijeva rješavanje složenih izazova sa kojima se suočavaju uzgajivači kakaoa i njihove zajednice kao što su klimatske promjene, rodna nejednakost, siromaštvo i dječija radna snaga. Program “Cocoa Life” bavi se ovim izazovima na sveobuhvatan način u šest zemalja u kojima se kakao uzgaja: Gana, Obala Slonovače, Indonezija, Dominikanska Republika, Indija i Brazil. Sarađujemo sa vladama, farmerima, nevladinim organizacijama, implementacionim i drugim relevantnim partnerima, kako bismo doprinijeli razvoju sistemskih rješenja, transformisali uzgoj kakaoa u održivije poslovanje, osnažili zajednice, očuvali i obnovili šume. Više informacija na www.cocoalife.org.  

Izvor: InStore
Foto: Mondelēz International