Mlijeko iz Srbije na tržištu Saudijske Arabije

Uprava za hranu i lijekove Saudijske Arabije odobrila je uvoz goveđeg mesa, mlijeka i mliječnih proizvoda iz Srbije, a vrata tog tržišta već su otvorili voćari i povrtlari.

Posle šest mjeseci pregovora, inspekcije delegacije iz Saudijske Arabije, priznati su naši veterinarski certifikati. Praktično, kada srpska firma dogovori prodaju goveđeg, jagnjećeg mesa ili mlijeka sa kupcem iz Saudijske Arabije, već sutradan izvoz može da krene.

“Dakle, ja sam sada proizvođač mesa, prerađivač, danas sam se dogovorio, čuo sam se sa mojim partnerima u Saudijskoj Arabiji, zovem Upravu za veterinu i kažem ja sutra koljem životinje i spremam ih za izvoz za Saudijsku Arabiju. Oni pošalju svoju kontrolu te pošiljke i sutra se dobija certifikat, papiri su već spremni. Imaju u svojim računarima, odnosno u dokumentaciji šta sve treba da popune od podataka i za 24 sata izvoz može da krene”, objašnjava savjetnik ministra poljoprivrede Goran Đaković.

Na tržištu Saudijske Arabije, između ostalog, naći će se i bijeli meki sir i sirni namazi.

“Nedavno smo imali predstavnike Saudijske Arabije ovde koji su se na licu mjesta uvjerili da posjedujemo najviše standarde u proizvodnji hrane i certifikate, uključujući i halal, tako da smo mi praktično spremni za izvoz na njihovo tržište”, navodi rukovodilac korporativnih poslova i komunikacija Mljekare Šabac Maja Bađin Georgijević. 

Procjenjuje se da u Srbiji ima oko 1,7 miliona ovaca. Godišnje se proizvede oko 78.000 tona goveđeg mesa i oko 1,4 milijarde litara mlijeka što zadovoljava domaće potrebe sa viškom za izvoz. To bi moglo da bude i više i bolje, smatraju u Privrednoj komori, kada bi se manji proizvođači povezali i organizovali.

“Nije dobro baš odustajati na samom početku zato što, mislim na kompanije, zato što treba primijeniti halal standard, zato što treba obezbijediti količine, kvalitet, nego baš raditi na tome, jer jednom kada se uspostave ti dobri spoljno-trgovinski aranžmani su vrlo vrijedni i korisni za naše farmere i za našu prerađivačku industriju”, naglašava sekretar Udruženja za stočarstvo PKS Nenad Budimović.

Dozvole za izvoz su dobile tri mljekare i dvije mesne industrije, koliko se i prijavilo.

Prošle godine za Saudijsku Arabiju smo izvezli robu u vrednosti devet miliona dolara. Sa novim sporazumom očekuje se da se izvoz višestruko uveća, a zahvaljujući tome, kao i sporazumu sa Emiratima, da se otvore vrata i ostatka arapskog sviijeta – tržišta sa više od milijardu stanovnika.