Kupci znaju da uvijek mogu računati na naše usluge

Irma Gušić, voditelj kategorija bezalkholona pića, alkoholna pića, pivo i alkopops, vino i JAP, sektor trading i category management, Konzum

Kakvo je to radno mjesto category managera, šta Vam profesionalno pruža, i šta zahtjeva, te kako biti najbolji u svom poslu?

Raditi posao category managera za mene predstavlja svakodnevni izazov u kojem potpuno uživam i koji me inspiriše da uvijek dajem najbolje od sebe. S druge strane, ovaj posao donosi  svakodnevno nove situacije, nova znanja i usavršavanja, što je veoma važno jer se radi o  branši koja se kontinuirano mijenja prateći trendove potrošačkih navika i promjene situacija u okruženju i generalno na tržištu. Kretanja na tržištu direktno utječu na naš rad, zato je jedna od važnih odlika ovog posla biti spreman brzo reagovati i donositi nove odluke, te prilagoditi trendove poslovanja ukoliko to situacija zahtijeva. Prioritet je konstantno osluškivati potrebe naših kupaca i u nastojanju da dobijemo što realniju i kompletniju sliku o njihovim očekivanjima, važno je povremeno biti prisutan i na terenu jer se tu mogu osjetiti prave stvari, zahtjevi i promjene.

A kako  biti najbolji i održati se u timu najboljih? Jedini dugotrajni recept na izazov “najboljeg” je voljeti svoj posao i davati uvijek svoj maksimum, pratiti trendove i pregovarati. Ključ uspjeha koji otvara svaka vrata je komunikacija, dobra volja za najbolji uspjeh vas i vaše kompanije.  Kontinuirano raditi na unapređenju odnosa sa dobavljačima i stvarati “win win” kombinacije, planirati unaprijed i što je najbitnije, pravovremeno reagovati.

Prepoznati ste od kolega iz industrije, cijeni i vrednuje  se Vaš rad, te ste s toga dobitnici specijalnog priznanja za category managere na prethodnom 6. FMCG RETAIL summitu, koliko vam to znači?

Ovo priznanje je velika nagrada za mene, ali s druge strane i veliki zadatak za moj daljnji rad. Jako sam ponosna na činjenicu da je moj trud i rad prepoznat. Ova nagrada je moja svakodnevna motivacija za dalje napredovanje. Za mene to predstavlja dodatni zadatak i motiv  da se još više borim i da opravdam dobijeno priznanje i ukazano povjerenje.

Iza nas je po svemu neobična i drugačija godina, kako se sva ova situacija sa korona krizom odrazila na poslovanje i kretanje u kategorijama?

 Pandemija Covid-19 je nametnula potpuno novi trend u načinu života što je ostavilo trag u svim sferama poslovanja, pa tako i u retailu. Evidentne su promjene u kupovnim navikama, a potražnja za proizvodima pojedinih kategorija je značajno izmijenjena što je bilo posebno izraženo na samom početku pandemije. Sve promjene su se desile naglo i u vrlo kratkom vremenskom periodu, te je u skladu s tim bilo neophodno brzo reagovati, prilagoditi se novonastaloj situaciji i promijeniti pravac planiranja projekata. Kompletna nastala situacija je značajno utjecala na poslovanje kategorija vino, jap i bezalkoholna pića zbog donesenih mjera zabrane kretanja, zatvaranja granica, rada od kuće, online nastave, zatvaranje tržnih centara, loše turističke sezone, itd. Kada pogledam unazad prethodnu godinu, mogu reći da mi je zadovoljstvo i dodatna satisfakcija da smo i pored otežanih uvjeta rada sve vrijeme pandemije bili na usluzi našim kupcima i osigurali im svakodnevnu dostupnost svega što im je bilo potrebno u našim prodajnim objektima.

Koji su to kanali putem kojih se informišete o novostima iz svoje kategorije, kao i o novim trendovima?

Kako živimo u vremenu digitalizacije, informacije se brzo plasiraju i šire. Samim tim puno lakše dolazimo do podataka o potrošačkim navikama, trendovima u regionu i ponašanju velikih trgovačkih lanaca. Iako su tržišta drugačija uvijek se može roditi nova ideja. Ključni alati za dodatne informacije iz retaila koje najčešće koristimo su Nilsen istraživanja mnogo nam pomažu pri analizi tržišta, kao i brojne interne analize koje sami provodimo na tržištu. Uz sve to, važna je i svakodnevna komunikacija sa našim kolegama iz maloprodaje od kojih dobivamo korisne informacije o svemu što kupci traže i očekuju.

Kako obezbijediti rast kategorije u doba krize, a kako u poslovanju u normalnim okolnostima?

 Kao što sam i navela u ovoj branši se svakodnevno moraju pratiti naši krajnji potrošači, njihova očekivanja i potrebe, a posebno u doba krize koja može prouzrokovati da se u jednom danu totalno izmijeni struktura u prodaji. Moramo biti uvijek korak ispred i predvidjeti kretanje potrošačkih potreba te u skladu s tim kreirati našu ponudu. U svakom momentu moramo biti dostupni kupcima i pružiti im ono što u datom trenutku trebaju. Jako je važno da naši kupci znaju da uvijek mogu računati na naše usluge.

 Vječno pitanja i uvijek aktuelno na koji način unaprijediti i koji je to smjer razvoja kategorije?

Jedan od bitnih segmenata u unapređenju kategorija jeste analiza trendova na osnovu kojih možemo donijeti ključne strateške odluke i usmjeriti se ka pronalasku najboljeg rješenja za unapređenje kategorija.  Iako budućnost ne možemo predvidjeti ili čitati možemo opreznije donositi odluke koje direktno utječu na poboljšanje prihoda. Da bismo unaprijedili i razvili kategorije prije svega se trebamo diferencirati od konkurencije, biti inovativni, prvi na listiranju noviteta, senzacija, kreirati akcijsku ponudu prema skupini društva koja najviše posjećuje naše prodajne objekte kao i prema ciljanim skupinama koje tek želimo “privući”.