Kompanije u Evropi smanjile upotrebu antibiotika u uzgoju životinja

"Upotreba antibiotika smanjila se i sada je manja kod životinja koje se uzgajaju za hranu nego kod ljudi", objavila je Evropska agencija za sigurnost hrane (EFSA)

Kompanije u Europi smanjile su upotrebu antibiotika u uzgoju životinja za proizvodnju hrane, pokazalo je istraživanje europskih zdravstvenih i agencija za sigurnost hrane.

“Upotreba antibiotika smanjila se i sada je manja kod životinja koje se uzgajaju za hranu nego kod ljudi”, objavila je Europska agencija za sigurnost hrane (EFSA).

EFSA je u suradnji s Europskom agencijom za lijekove (EMA) i Europskim centrom za prevenciju i kontrolu bolesti (ECDC) analizirala podatke o potrošnji antibiotika od 2016. do 2018. godine.

Upotreba nekih vrsta antibiotika prepolovljena je, pokazalo je njihovo istraživanje. “To je dobar znak jer pokazuje da su mjere učinkovite i da smo na dobrom putu”, rekao je šef EFSA-e Bernhard Url.

Izještaj otkriva da je upotreba nekih antibiotika kod ljudi i životinja povezana s otpornošću bakterija na te lijekove.

Ta otpornost može biti “krupan globalni zdravstveni problem”, a može i zakočiti gospodarstvo, upozorile su evropske agencije. Utvrđena je tako veza između otpornosti bakterije Campylobacter na antibiotike u životinja i pojave takve otpornosti kod ljudi.

Europa i svijet moraju uložiti više napora u borbu protiv otpornosti na antibiotike, zaključile su agencije EU-a. (Hina)