Koje su četiri vrste ekonomske aktivnosti?

Djelatnost proizvodnje, distribucije, kupovine ili prodaje raznih dobara ili usluga najlakši je način definisanja ekonomske aktivnosti

Da bismo govorili o četiri vrste ekonomske aktivnosti, potrebno je odrediti koja je ekonomska aktivnost prva. Ekonomsku aktivnost najlakše je definisati kao djelatnost proizvodnje, distribucije, kupovine ili prodaje raznih dobara ili usluga. Često se spominje u kontekstu ekonomske geografije, a bavi se proizvodnjom, potrošnjom i razmjenom dobara i usluga na osnovu različitih prostornih varijacija površine naše planete.

Ekonomske aktivnosti prisutne su u gotovo svim aspektima našeg društva. Najlakši način da se to objasni je da se sve aktivnosti koje uključuju novac ili razmjenu proizvoda smatraju ekonomskim aktivnostima. To naravno znači da postoje i neekonomske aktivnosti. Te aktivnosti ne uključuju razmjenu i mogu biti bilo čega, od pomoći prijatelju da uči do odlaska u crkvu na molitvu. Gospodarske djelatnosti su uglavnom podijeljene u četiri velike vrste. Ove vrste su primarne, sekundarne, tercijarne i kvartarne aktivnosti.

Primarne aktivnosti
Govoreći o primarnim djelatnostima, mislimo na aktivnosti koje se bave sticanjem prirodnih resursa direktno iz prirode. Stvari poput okupljanja, poljoprivrede, lova, ribolova, šumarstva i mnogih drugih sličnih aktivnosti smatraju se primarnim ekonomskim aktivnostima. Oni uključuju trgovinu robom na razne načine, tako da ih ona čini vitalnim dijelom ekonomije. To su aktivnosti koje su uglavnom u prirodi na otvorenom. Zbog toga se ljude koji se bave tim aktivnostima često naziva crvenim okovratnicima.

Sekundarne aktivnosti
Sekundarne aktivnosti su malo složenije. Kada ekonomsku aktivnost klasificiramo kao sekundarnu, to znači da uključuje postupak dodavanja vrijednosti proizvodima njihovom modifikacijom. Ove aktivnosti uzimaju postojeće proizvode i mijenjaju ih na više načina, što im dodaje dodatnu vrijednost. Najjednostavniji način objašnjenja ovih aktivnosti je reći da one uglavnom uključuju prerađivačku industriju. Dakle, sve što se stvori u fabrikama, od prerađene hrane do odjeće, spada u sekundarne ekonomske aktivnosti.

Jedna stvar koja se često uključuje u ove aktivnosti je komercijalno poljoprivredno gospodarstvo. Ova aktivnost koristi hibridno sjeme i modernu tehnologiju, što bi ga svrstalo u ovu kategoriju, a ne u prethodnu. Naziv koji koristimo za opisivanje radnika na poljima sekundarnih ekonomskih djelatnosti je radnici s plavim okovratnicima.

Tercijarne aktivnosti
Aktivnosti u ovoj grupi se bave pružanjem različitih vrsta usluga. U ovu grupu spada sve, od službenika i brijača do automehaničara. Oni se najlakše mogu definisati kao lične i poslovne usluge. Mnogo ovih usluga ne nudi proizvod koji je fizičke prirode, već uslugu koju sami nismo mogli ostvariti. Ljudi koji rade u tercijarnim aktivnostima obično su stručnjaci u određenim poljima koja ne spadaju u ono što se smatra opštepoznatim. Radnike u ovim aktivnostima nazivamo radnicima.

Kvartarne aktivnosti
Ova grupa aktivnosti uključuje sve one koje se pružaju u posebnim okruženjima. Dobar primjer bile bi zdravstvene usluge, koje možemo dobiti samo u bolnicama. Neki drugi primjeri uključuju hotele koji nam pružaju ugostiteljske usluge ili škole koje nam pružaju nastavne usluge. Te je aktivnosti najteže opisati jer pokrivaju tako širok spektar stvari.

Na primjer, pozorišta spadaju u kvaterne aktivnosti jer pružaju zabavne usluge. Radnike koji se bave kvaternarnim aktivnostima nazivamo bijelim okovratnicima. Mnoga zanimanja danas spadaju u ovu kategoriju, poput softverskog osoblja, pravnih savjetnika, financijskih savjetnika i mnogih drugih. Ove aktivnosti mogu se smatrati razvijenim oblikom usluga koji zahtijeva vrlo specifična znanja i vještine, s visokim nivoom kompetencije u komunikaciji. Što su ove četiri navedene aktivnosti izraženije to je stabilnija ekonomija zemlje u kojoj posluju. Sačinjavanjem cjeline one kreiraju put ka svjetskom tržištu!