Evropa: Trgovci traže bezbijedno digitalno okruženje

Evropska trgovinska organizacija EuroCommerce, koja predstavlja šest miliona trgovinskih kompanija u Evropi, traži od Evropske unije da osigura da će novi Akt o digitalnim uslugama stvoriti bezbijedno i pouzdano digitalno okruženje za potrošače.

Cilj novog akta je da ustanovi set pravila za bezbjednije i otvorenije digitalno okruženje, kao i da ustanovi platformu za osnaživanje inovacija i konkurencije.

Budući da je evropski trgovinski sektor u procesu digitalne transformacije koja fundamentalno mijenja poslovne modele, EuroCommerce traži da akt uspostavi ravnotežu i da osigura da proizvodi prodati online zadovolje bezbijednosne i druge standarde.

U organizaciji podsjećaju da sve veći broj trgovaca planira da postane platforma za online prodaju. Najuspješniji biznisi su integrisali offline i online prodaju u jedan kanal čime su zadovoljili očekivanja mušterija, podsjećaju u organizaciji.

Grupa ističe da je jedan od najvećih izazova sa kojima se sektor suočava široka ponuda proizvoda koji nisu u skladu sa pravilima, kao i konkurencija koja dolazi od trgovaca van EU. Zbog toga je trgovcima neophodan okvir koji će im pružiti pravnu sigurnost i podsticaje da rastu i investiraju u strategije kroz sve kanale.