Eurostat: Na evropskom tržištu u 2022. najviše poskupile tri namirnice

Prve procjene Evropskog ureda za statistiku, Eurostata pokazuju da su indeksi cijena poljoprivrednih proizvoda za 2022. godinu znatno viši nego 2021., za gotovo sve glavne kategorije proizvoda, kao i za ključne poljoprivredne inpute.

Tri su pokretača viših cijena: sukob u Ukrajini, suša i drugi inflatorni pritisci. Prema dostupnim podacima, prosječna cijena poljoprivrednih dobara u cjelini u Evropskoj uniji je porasla za 24 posto između 2021. i 2022. godine. Najveći je rast bio za žitarice, od 45 posto, zatim za jaja (43 %) i mlijeko 31 (%). Poskupile su sve grupe proizvoda, a pad je jedino zabilježilo voće i to u iznosu od tri posto.

Naglo su porasle prosječne cijene dobara i usluga koje se koriste u poljoprivredi, odnosno inputa koji nisu povezani sa investicijama. Tako je za istu “korpu” inputa zabilježeno povećanje od 30 posto u odnosu na 2021. Najviše je došlo do povećanja kod đubriva i poboljšivača zemljišta (87 &) te energije i maziva (59 %).

Fokus je stavljen na žitarice, jaja i mlijeko, tri proizvoda s najvećim prosječnim porastom cijena u EU 2022. godine, a najbrži rast je zabilježen u Finskoj, Francuskoj i Latviji. Suša je u 2022. smanjila dostupnost svježe trave kao hrane za mliječna goveda na području cijele EU i zbog toga je došlo do rasta cijena mlijeka. Najveći su zabilježile Belgija, Litvania, Mađarska i Latvija, od 50 posto, a najmanji je na Malti (9 %) i na Kipru (3 %).

Prosječne cijene žitarica u cjelini porasle su u svim zemljama EU između 2021. i 2022., u rasponu od 33 posto u Austriji i Holandiji, preko 34 u Letoniji do 67 u Mađarskoj i visokih 70 posto u Finskoj.

Porasle su i cijene jaja za šest posto u Luksemburgu, sedam posto na Kipru i u Grčkoj. Najveći rast je zabilježen u Francuskoj (76 %), Belgiji (74 %) i Nizozemskoj (68 %).

Izvor: Agroklub