Eurostat: 8,4% odrasle populacije EU svakodnevno konzumira alkohol

Novo istraživanje Eurostata pokazalo je da 28,8% odraslih osoba konzumira alkohol sedmično, 22,8% mjesečno, a 26,2% ili „nikada nije konzumiralo“ ili „nije konzumiralo ništa u posljednjih 12 mjeseci“.

Izveštaj je zasnovan na informacijama prikupljenim u 2019. Prema podacima Eurostata, dnevna potrošnja alkohola raste sa godinama.

Najmanji udio onih koji su najčešće konzumirali alkohol zabilježen je među populacijom od 15 do 24 godine (1,0%), dok je najveći udio bio u dobi od 75 ili više godina (16,0%). Međutim, posljednja starosna grupa također ima najveći udio koji nikada nije konzumirao alkohol ili nije konzumirao alkohol u posljednjih 12 meseci (40,3%).

Na semidčnom nivou, najveći udio konzumacije alkohola bio je u starosnoj kategoriji od 45 do 54 godine (33,5%).

Svakodnevna konzumacija alkohola bila je najčešća u Portugalu, pri čemu je petina (20,7%) stanovništva svakodnevno konzumirala alkohol, a slijede Španija (13,0%) i Italija (12,1%). Nasuprot tome, najmanji udio je bio oko 1,0% u Latviji i Litvaniji.

U Holandiji skoro polovina stanovništva (47,3%) konzumira alkohol na sedmičnoj bazi, a odmah iza slijede Luksemburg (43,1%) i Belgija (40,8%).

Mjesečna potrošnja u EU bila je najveća u Litvaniji (31,3%), zatim u Latviji (31,1%) i Kipru (30,4%).

Među državama članicama EU, Hrvatska je prijavila najveći udio stanovništva (38,3%) koje nikada nije konzumiralo alkohol ili ga nije konzumiralo u posljednjih 12 mjeseci.