EU: 150 mjera zaštite od nepoštene trgovine, najviše protiv Kine

Od 150 mjera trgovinske zaštite, što je za deset više nego na kraju 2019, 128 su bile antidamping, 19 mjere protiv subvencija i tri zaštitne.

EU je na kraju 2020. imala na snazi 150 mjera trgovinske zaštite ali je Evropska komisija prvi put kao ozbiljan izazov za kompanije u bloku uočila novu vrstu subvencija koje daju treće zemlje u formi prekogranične finansijske podrške.

Sistem zaštite preduzeća iz EU od dampinškog i subvencioniranog uvoza dobro je funkcionirao i tokom 2020, i to zahvaljujući odlučnoj i inovativnoj primjeni instrumenata trgovinske zaštite usprkos praktičnim izazovima koje je donijela pandemija bolesti covid-19. To je dio nove trgovinske strategije Europske komisije, u okviru koje EU odlučnije brani svoje interese od nepoštenih trgovačkih praksi.

Na kraju 2020. u Uniji je bilo na snazi 150 mjera trgovinske zaštite, što je u skladu s nivoom aktivnosti iz prethodnih godina, iako je krajem 2020. zabilježeno povećanje broja prijavljenih slučajeva. Osim toga, Komisija se prvi put uhvatila u koštac s novom vrstom subvencija koje dodjeljuju treće zemlje – prekograničnom financijskom podrškom– koja je bila ozbiljan izazov za poduzeća iz EU.