Digitalna komora – zašto da se registrujete?

I više od godinu dana nakon što se pandemija COVID 19 proširila na naše prostore, neizvjesnost i konfuzija i dalje utiču na svakodnevni privatni i javni život te prate kako javnozdravstvenu situaciju tako i odluke i mjere koje se odnose na poslovni sektor Bosne i Hercegovine. Efekti su vidljivi i na dodatno usporenoj administraciji i pristupu podacima i što svakodnevno otežava poslovanje subjektima na svim nivoima.

Upravo usljed toga, odavno postojeća potreba za ubrzanom digitalizacijom i integracijom svih poslovno-relevantnih podataka u BiH ali i olakšavanjem umrežavanja i komunikacije poslovnih subjekata širom zemlje je još jednom nepobitno potvrđena. 

Odgovor dolazi u vidu Digitalne komore – najvećeg poslovnog registra i pretraživača u regiji koji omogućava ne samo administrativne i finansijske informacije nego i podatke o proizvodima i uslugama pojedinih poslovnih subjekata. 

Kreirana i pokrenuta od strane entuzijasta i pojedinaca orjentisanih oko Vanjskotrgovinske komore BiH, Digitalna komora prvenstveno pruža korisnicima mogućnost da učestvuju u digitalnoj sredini koja na jednom mjestu objedinjuje podatke o svim BiH proizvođačima, kako one upravljačke u vlasničkom i rukovodstvenom smislu, tako i finansijske odnosno poslovne sa svim bitnim obilježjima proizvodnih asortimana, cijena, rokova i sl. 

Izvori na koje se Digitalna komora oslanja su istovremeno i interni (putem registracije poslovnih subjekata) ali i eksterni (kroz saradnju sa agencijama za prikupljanje i publikaciju podataka), a svrha je omogućiti lakši pristup podacima o poslovnim subjektima u BiH i umrežiti i povezati ih sa potencijalnim kupcima na domaćem i inostranom tržištu. 

Šta vam konkretno pruža Digitalna komora? 

– veću preglednost i vidljivost preduzeća

– pristup vijestima o real time poslovanju

– makroekonomske i statističke podatke

– brzu preglednost ponude proizvođača

– informacije bitne za poslovanje pojedinih poduzeća

– olakšanu komunikacija – chat room-ovi za direktnu konekciju ili sastanka sa većim brojem učesnika

– online sajmove u regiji ili svijetu kao i mogućnost njihove organizacije

– edukacija odnosno poslovno savjetovanje u oblastima trgovine, ekonomije, prava, marketinga

A ovo je samo početak! Planiran je i stalni razvoj i unaprjeđenje kompletnog sistema Digitalne komore kako bi išla u korak sa pojavama tržišta, predviđala njegove potrebe i adekvatno odgovarala na njih. Dodatno, sa ciljem podsticanja proaktivnosti i transparentnosti poslovanja, predviđena je i sertifikacija svih onih aktivnih učesnika na platformi.

Želite li i vi potpuno besplatno modernizovati, olakšati i unaprijediti svoje poslovanje te lakše doći do partnera ili kupaca kako u zemlji tako i u inostranstvu – registrujte se na Digitalnu komoru.

Kako se prijaviti?

Jednostavno! Posjetite internet stranicu digitalnakomora.ba i odaberite opciju „Registrujte se“. Nakon toga popunite online formular i tako postajete dio najvećeg poslovnog registra i pretraživača u regiji.

U slučaju bilo kakvih poteškoće pri registraciji obratite se na support@digitalnakomora.ba ili pozovite broj telefona +387 33 843-910.