Coca-Cola BiH započinje projekat ‘’Od izvora do mora’’

 Coca-Cola u Bosni i Hercegovini pokreće novi projekat Od izvora do mora koji kroz sedam akcija čišćenja ima za cilj da podstiče i promoviše edukaciju i jačanje svijesti građana o značaju odgovornog odlaganja ambalažnog otpada.

Kao društveno odgovorna kompanija i lider u primjeni postulata održivog poslovanja Coca-Cola ima jasno postavljene ciljeve koji se odnose na smanjenje uticaja na okoliš. Jedno od strateških opredjeljenja kompanije i globalni programje Svijet bez otpada, u sklopu koje je i projekat Od izvora do mora koji u se Bosni i Hercegovini ove godine realizuje prvi put. Sveobuhvatni višegodišnji program Svijet bez otpada direktno pridonosi smanjenju uticaja na okoliš i daje rješenja za izazove povezane s ambalažom.

Projekat počinje akcijom prikupljanja ambalažnog otpada – uz obale rijeke Drine ali i na kopnenom dijelu, te događajem koji će neposredno prije akcije prikupljanja otpada biti upriličen 7. septembra (utorak) od 11 sati na mostu Mehmed Paše Sokolovića u Višegradu. 

Projekat Od izvora do mora u Bosni i Hercegovini se realizuje u saradnji sa lokalnim NVO – Eko centar iz Višegrada i UG Ruke iz Sarajeva. Planirana je realizacija ukupno sedam akcija prikupljanja otpada širom BiH i to u: Višegradu, Rudom, Foči, Sarajevu, Tuzli, Bihaću i Tomislavgradu.

Projekat je prvi put pokrenut u Hrvatskoj 2018. godine, a od ove godine realizuje se i u Bosni i Hercegovini. Aktivnosti projekta su fokusirane na akcije čišćenja, naročito područja uz vode — rijeke i jezera od ambalažnoga otpada, ali ne zanemarujući kopneni dio, kako bi podstakle građane na primjereno odlaganje otpada i čuvanje vodnog bogatstva.

Projekat su do sad partnerski podržali: ​Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske, Ministarstvo komunalne privrede, infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo, Ministarstvo za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Unsko-sanskog Kantona, Javna ustanova Vode Srpske, Agencija za vodno područje Jadranskog mora, Opština Višegrad, Grad Bihać, Grad Tuzla i Općina Tomislavgrad. Partneri projekta su i kompanije Ekopak i Euro Beta, koje će biti zadužene za odvoz prikupljenog otpada. Pored partnerskih nevladinig organizacija i kompanija za odvojeno prikuplljanje i recikliranje otpada, partneri projekta su kompanije Konzum BiH i Mercator BiH.