BiH: Promet trgovine na malo veći za tri posto

Ukupan desezonirani promet trgovine na malo u BiH u januaru, posmatran u tekućim cijenama, ostvario je rast od tri posto u odnosu na decembar prošle godine, objavila je Agencija za statistiku BiH.

Rast prometa od 1,2 posto ostvaren je u trgovini neprehrambenim proizvodima, dok je u trgovini prehrambenim proizvodima, odnosno hranom, pićem i duvanskim proizvodima ostvaren rast od 3,2 posto.

Posmatrano u stalnim cijenama, ukupan desezonirani promet trgovine na malo u BiH u januaru ostvario je rast od 4,7 posto u odnosu na prošli mjesec prethodne godine.

Rast prometa od 5,4 posto zabilježen je u trgovini neprehrambenim proizvodima, a u trgovini prehrambenim proizvodima od 3,6 posto.

Kalendarski prilagođen ukupan promet trgovine na malo u BiH, posmatran u tekućim cijenama, u januaru ove, u odnosu na isti mjesec prošle godine, zabilježio je pad od 7,6 posto.

U januaru ove, u odnosu na isti mjesec lani, promet prehrambenim proizvodima zabilježio je pad od 0,4 posto, a promet neprehrambenim proizvodima pad od 2,8 posto.

Posmatrano u stalnim cijenama, ukupan promet trgovine na malo zabilježio je pad od 1,6 posto u odnosu na januar 2020. godine.

U januaru ove, u odnosu na isti mjesec prošle godine, promet prehrambenim proizvodima zabilježio je pad od 1,7 posto, dok je promet neprehrambenim proizvodima ostvario rast od 4,9 posto.