BiH: Banjalučka pivara napustila berzu

Skupština akcionara Banjalučke pivare prihvatila je nedavno da ta kompanija promijeni pravnu formu i postane društvo sa ograničenom odgovornošću.

Propisanom većinom glasova akcionara Skupština je usvojila sve predložene odluke, naveli su iz Banjalučke pivare.

Tako je usvojena odluka o promjeni pravne forme iz akcionarskog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću, te Odluka o organizovanju d.o.o.

Usvojena je i odluka o razrješenju dužnosti Upravnog odbora Banjalučke pivare koji su činili Hon Nicholas Penny Nicholas Mark Staveley, Kevin Smith, Marcus Hannah, Travis Willis Davis i Radenko Milaković, a razlog je promjena pravne forme.

Ograni d.o.o. biti će Skupština (osnivač) i direktor.

”Jedini akcionar i vlasnik sa 100% učešća u akcionarskom kapitalu Banjalučke pivare je Altima UK Value Investment Limited. Ukupan osnovni kapital iznosi 2.703.467 KM. Nakon promjene pravne forme ukupan kapital ostaje nepromijenjen”, navedeno je iz Banjalučke pivare.

Direktor Banjalučke berze Milan Božić donio je Rješenje o privremenom zaustavljanju trgovanja hartijama od vrijednosti Banjalučke pivare.