Damm i Ball predstavljaju prve limenke na svijetu sa ASI certifikatom

Damm, vodeći proizvođač piva u Španiji, koji je u isto vrijeme uticajna kompanija u sektoru hrane, ugostiteljstva, logistike i distribucije dobila je certifikate za kvalitet (Performance Standard) i standard evidencije o lancu nadzora (Chain of Custody), koje dodjeljuje Inicijativa za upravljanje aluminijumom (ASI).

Damm postaje prvi proizvođač napitaka na svijetu koji posjeduje oba certifikata koji garantuju visoke standarde na polju zaštite životne sredine, kao i etičkih i društvenih standarda za cijeli životni ciklus aluminijuma, od proizvodnje aluminijuma, izrade limenki, fermentacije, do njihove reciklaže.

Od marta 2021. godine, sve limenke kompanije Damm koje obezbeđuje Ball korporacija, imaće ASI sertifikat o kvalitetu za odgovornu proizvodnju, nabavku i upravljanje. Certifikat uključuje pakovanje i odlaganje piva u limenkama, kao i povezane aktivnosti kao što su dizajn, ambalaža i čuvanje završnog proizvoda, upravljanje otpadom i odlaganje, kao i skupljanje otpada, uključujući ambalažni otpad krajnjih korisnika. U skladu sa rastućim zahtevima potrošača po pitanju održivosti ambalaže proizvoda, šema inicijative ASI ima za cilj da za aluminijum uradi ono što je Komitet za upravljanje šumama (FSC) uradio za papir i drvo i tako stavio održivost u centar pažnje.

Kao dio procesa certifikacije koji se tiče kvaliteta, izvršena je provjera planova kompanije Damm u pogledu životnog ciklusa, dizajna proizvoda, planova za smanjenje štetnih gasova kao i upravljanje prirodnim resursima i otpadom u njenim fabrikama piva. Certifikati koji se tiču standarda evidencije o lancu nadzora uključuju sertifikovanu praksu, za koju se izdaje certifikat kvaliteta ASI, tj. rude, ponovno topljenje i oblikovanje aluminijuma, valjanje, proizvodnju limenki i njihovo punjenje.

Certifikat ASI takođe je priznanje za angažman kompanije Damm kada je u pitanju podizanje svesti o reciklaži aluminijuma. Svake godine, duž mediteranske obale postavljaju 349 uređaja za presovanje limenki. Ova pionirska inicijativa u sektoru pića u skladu je sa saradnjom koju ova kompanija ima sa partnerskim organizacijama koje se brinu o odgovornosti proizvođača i reciklaži.

Inicijativa upravljanja aluminijumom (ASI) pokrenuta je prije više od 10 godina od strane predstavnika aluminijumske industrije, industrijskih korisnika aluminijuma i organizacija koje se bave istraživanjima i poslovnom politikom s ciljem da se promoviše veća održivost i transparentnost širom industrije aluminijuma. Od 2017. godine, organizacije mogu da zatraže certifikat ASI, a preko 160 organizacije se pridružilo Inicijativi kao njeni članovi, na taj način iskazujući posvećenost odgovornom korištenju izvora aluminijuma.

Keri Kouzi, predsednica Ball Beverage Packaging za Evropu, Bliski istok i Afriku rekla je ovim povodom: ”Današnja objava predstavlja izuzetno važan trenutak u kome se ambicije naših kupaca da doprinesu istinski održivoj ekonomiji spajaju sa potencijalom koji limenke za piće imaju u cirkularnoj ekonomijii, kao najrecikliranija ambalaža za piće na svetu. Potrošači uživaju u preko 25 popularnih brendova kompanije Damm u više od 133 zemlje. Bilo je istinsko zadovoljstvo raditi sa kompanijom koja ozbiljno misli na budućnost i koja je sposobna da odgovori na uvećanu potražnju za održivim proizvodima od strane potrošača i društva.”

Ball je prvi proizvođač limenki koji je dobio certifikat ASI, za sve 23 fabrike u Evropi, na Bliskom istoku i u Africi tokom 2020. godine.