BH Telecom planira višemilionska ulaganja u BH TechLab platformu

Godina iza nas istakla je značaj telekomunikacija i informacijskog društva više nego ikada, te ubrzala potrebu za digitalnom transformacijom na jedinstven način, kako za telekom operatore tako i za bosanskohercegovačko društvo.

Stoga je i ovogodišnja poruka generalnog sekretara ITU-a, upućena povodom Svjetskog dana telekomunikacija i informacijskog društva, usmjerena u cilju nastavka i ubrzanja procesa digitalne transformacije društva, investiranja u razvoj kapaciteta, saradnje i partnerstava okupljenih oko nosilaca razvoja telekomunikacijskih i informacijskih potencijala.

Ukupni internet saobraćaj u mreži BH Telecoma povećan je za preko 50% od početka pandemije, za što su blagovremeno osigurani i razvijeni svi potrebni kapaciteti unapređenjem transportne mreže, kako za korisnike BH Telecoma tako i za sve druge operatore koji se oslanjaju na mrežu BH Telecoma. Obezbijeđeni su resursi za nesmetano korištenje Clouda, IPTV platforme, mobilne mreže za sve kategorije korisnika, a za veliki broj korisnika kojima je bio potreban brz prelaz na online rad i poslovanje osigurane su platforme, usluge i oprema za rad.

Širenje mobilne 4G mreže je nastavljeno dinamikom koja je osigurala pokrivenost dvije trećine teritorije i 80% stanovništva. Cloud infrastruktura BH Telecoma pokazuje se kao pouzdan i cjenovno efikasan resurs sa kontinuiranim rastom. Razvijena je i puštena u funkciju IoT platforma namijenjena za pokrivanje svih potreba tržišta pametnih rješenja. Slijedeći Master plan tehnološkog razvoja, cilj BH Telecoma u narednom periodu su dalji razvoj 4G mreže radi potpunog pokrivanja na svim našim lokacijama naredne godine.

Generalni direktor BH Telecom gosp. Sedin Kahriman je čestitao 17. maj – Svjetski dan telekomunikacija i informacijskog društva i zahvalio korisnicima usluga BH Telecoma zbog kojih se ubrzano radi na digitalnoj tranformaciji i kreiranju novih rješenja.

Nastavljamo širiti pristupnu infrastrukturu unapređenjem savremene DWDM mreže te ujedno najavljujemo i vrlo skoro puštanje nove IPTV platforme Moja TV sa značajno unaprijeđenim funkcionalnostima i bogatim iskustvom za krajnje korisnike. Razvijena IoT platforma omogućava u ovom trenutku pristup putem NBIoT tehnologije (Smart usluge) na cijelom području koje je pokriveno 4G mrežom. Nakon testiranja 5G mreže prošle godine povodom Svjetskog dana telekomunikacija iniciramo aktivno učešće u svim regulatornim i pravnim radnjama u cilju osiguranja okruženja za uvođenje 5G mreže u BiH“, rekao je Sedin Kahriman.