180 minuta za tvoj uspjeh – webinar 28.1.2021 od 13 do 16h

Da, i vi pregovarate! Samo kako?  

Zbog čega sam odbijen u pregovoru, a imam odlične argumente? Što kada me odbije?

Trener: Davorka Biondić Vince, certificirani trener sa preko 10.000 samostalnih pregovora za strane kompanije.

 

Više na linku: www.poslovno-pregovaranje.com ili na e mail: kontakt@poslovno-pregovaranje.com