Tehnologija u službi daljeg razvoja distribucije i logistike

Pripremila: Svetlana Videnov; svetlana@instore.rs

Logistika je oduvijek bila jedna od najvažnijih grana industrije svake države. Ona obuhvata proizvodnju i distribuciju velikog broja proizvoda, računajući hranu, odjeću, medicinski pribor, i još mnogo toga. Kao rezultat ovoga, logistika neprestano traži nove tehnologije kako bi što bolje funkcionisala.

Kompanije u ovoj grani industrije su se posljednjih godina suočile sa mnogo izazova – od uvođenja novih pravila do prilagođavanja promjenama u potrošačkim navikama. Uz ekonomiju koja postaje sve više globalna, došlo je do porasta potražnje za logističkim uslugama jer kompanije pokušavaju da olakšaju trgovinu i dobiju prednost nad konkurencijom. Kako se sve više kompanija priključuje ovom sektoru, postaje sve važnije pratiti trendove i inovacije koje oblikuju budućnost logistike.

Trendovi u logistici ukazuju na to da će do 2022. godine ova industrija doživjeti značajne promjene i utjecati na kompanije širom svijeta. Kao i svaka druga industrija, i logistika se u toku pandemije suočila sa mnogim izazovima.

Ključne inovacije u logistici za 2022. godinu

Trendovi u logistici već su ostavili svoj trag na to kako će buduće generacije živjeti i raditi. Poznavanje ovih trendova je veoma važno za one zainteresovane za karijeru u distribuciji. Ovo je top šest inovacija za koje se predviđa da će obilježiti logistiku u 2022. godini.

1. Razvoj autonomnih vozila

Autonomna vozila predstavljat će jedan od ključnih trendova u logistici.Logističke kompanije poput DHL-a i UPS-a investirale su u istraživanje i razvoj autonomnih vozila za dostavu. One ove investicije vide kao smanjenje troškova i povećanje efikasnosti automatizovanjem usluga dostave. Logističke kompanije ova vozila uskoro mogu koristiti za svoje usluge dostave. Pored toga, ova vozila mogu koristiti i potrošači za dostave, kao i proizvođači automobila za sprovođenje istraživanja i razvoj novih vozila.

Sa sve većim brojem kompanija na tržištu, koje nude visokokvalitetne usluge transporta, teško je ostati u korak sa konkurencijom. Međutim, autonomna vozila donose velike promjene, omogućavajući laku isporuku robe širom svijeta, bez brige o “nestašici” vozača.

2. 3D štampa i proizvodnja robe po potrebi

3D štampa je novi trend u logistici. Pomoću 3D štampe, kompanije mogu da promjene svoj model rada iz masovne proizvodnje u proizvodnju po potrebi.

Ovo omogućava veće prilagođavanje proizvoda potrošačima i smanjenje utrošenog rada na proizvode koje potrošači ne žele da kupe. Osim toga, proizvođači mogu proizvesti dijelove koji su prilagođeni potrebama svih potrošača. Ovo će dodatno smanjiti otpad i povećati efikasnost proizvodnje.

3D štampači se danas koriste u svim fazama procesa lanaca snabdijevanja. Mogu se naći i u skladištima, gdje proizvode makete ili zamjenske dijelove po potrebi. Njihova upotreba proširila se i na distributivne centre gdje se koriste za sklapanje narudžbi, prije slanja kupcima širom svijeta putem pomorskog ili vazdušnog saobraćaja.

3. Aplikacije zasnovane na vještačkoj inteligenciji

Vještačka inteligencija koristi se za mnoge aplikacije u sektoru upravljanja teretnim saobraćajem. Korištenje softvera za analizu podataka, baziranog na vještačkoj inteligenciji, čini upravljanje teretnim vozilima dosta efikasnijim. Vještačka inteligencija, također, može pomoći pri optimizaciji ruta na osnovu podataka o vremenskim prilikama i saobraćaju. Ovaj tip softvera će vam dati prednost u odnosu na konkurenciju jer će vam omogućiti da efikasnije planirate promjene u potražnji i proizvodnji.

AI isto tako može da doprinese preciznijem predviđanju statusa vozila, što pomaže u vođenju evidencije o gorivu i zakazivanju kontrola. Iako se vještačka inteligencija već koristi u sektoru upravljanja teretnim saobraćajem, još uvijek se može dalje razvijati kao industrija. Uz kontinuirane inovacije i razvoj, AI će postati neizostavni dio upravljanja bilo kojom flotom.

4. Usvajanje cloud tehnologija

Tehnologije zasnovane na cloud sistemima za čuvanje podataka postaju sve popularnije u logistici. Kompanijama u logistici ove tehnologije mogu biti od velike koristi za poboljšanje poslovnih procesa. Neke od prednosti poslovanja u cloud sistemima su laka prilagodljivost i povećana pouzdanost ovih sistema, kao i smanjenje troškova.

Ostale prednosti, također, uključuju manju potrebu za održavanjem hardvera i veću bezbjednost podataka pomoću enkripcije.

Ove nove tehnologije mogu da pomognu špediterima da smanje svoje operativne troškove, povećaju efikasnost i unaprijede poslovanje. Zbog ove povećane popularnosti, očekuje se da će cloud tehnologije postati od velikog značaja u narednih pet godina.

5. “Last-mile” isporuka

 Sve više kompanija stremi ka “last-mile” uslugama isporuke svojih proizvoda. Mnogi preduzetnici preusmjeravaju svoj fokus na isporuku robe na lokalnom nivou, kako bi kupcima pružili personalizovanije potrošačko iskustvo. Ovo će se odraziti i na logistiku, s obzirom na to da će ove promjene utjecati na njihov način poslovanja u budućnosti.

“Last-mile” isporuka je termin koji se koristi kako bi se opisala posljednja faza isporuke robe – kada ona iz magacina i distributivnih centara stigne krajnjem kupcu. Ovaj trend postao je aktuelan posljednjih godina, jer je jeftiniji i povoljniji od korištenja kurirskih službi.

6. Uvođenje blockchain tehnologije

Blockchain tehnologija je relativno nov koncept u logistici. Ona predstavlja decentralizovanu bazu koja bilježi sve transakcije i omogućava korisnicima da obavljaju svoj posao bez posredovanja druge osobe. Potencijal ove tehnologije leži u njenoj sposobnosti da smanji mogućnost krivotvorenja, tako što će skoro onemogućiti bilo kome da mijenja podatke koji se nalaze u bazi, a da ga sistem ne detektuje.

Korištenjem blockchain tehnologije za upravljanje lancem snabdijevanja, organizacije mogu da poboljšaju praćenje svojih nivoa zaliha. To mogu postići tako što će obezbijediti pravovremeno ažuriranje vremena slanja i isporuke robe kupcima. Ovakva transparentnost omogućava kompanijama da potrošačima pruže informacije u realnom vremenu kada će proizvodi ponovo biti dostupni nakon što su rasprodati.

Blockchain tehnologija nudi nova rješenja kako da logističke operacije budu efikasnije, bezbjednije i transparentnije nego ikada. Moguće upotrebe blockchain tehnologije uključuju praćenje prehrambenih artikala ili statusa pošiljki. Ova tehnologija ima potencijal da upravlja globalnom trgovinskom dokumentacijom i olakša rad carinskim službama.

Zaključak

 Logistika je dio jedne globalne i složene industrije. Ona je okosnica svake ekonomije i očekuje se da će u narednim godinama biti od sve većeg značaja. Budućnost vašeg biznisa zavisi od dolazećih trendova. Prava strategija može pomoći vašem biznisu da procvjeta, dok biste sa pogrešnom bili u zaostatku.