Srbija: Uvećana otkupna cijena suncokreta za 100% u odnosu na prošlu godinu

Predsjednik Nezavisne asocijacije poljoprivrednika Srbije Jovica Jakšić izjavio je da je prinos suncokreta sa prvih požnjevenih njiva manji nego što se očekivalo, a procjene su bile da će prosjek biti oko 3,5 tona po hektaru, ali je manji za oko tonu.

”Prinosi na početku žetve upućuju na zaključak da će biti manji od očekivanih, a očekivalo se u prosjeku oko 3,5 tona po hektaru”, rekao je Jakšić.

Dodao je da je rod na njivama na kojima je počela žetva prije nekoliko dana od 2,5 do tri tone po hektaru. On je rekao da su to prinosi sa njivama na kojima su primijenjene sve agrotehničke mjere i gdje nije bilo bolesti.

Smanjen prinos, kako je rekao, znak je da ni kvalitet nije najbolji jer bi zrno bilo teže da ima visok procenat masnoće.

Poljoprivrednici su očekivali da će suncokret bolje podnijeti ekstremno visoke temperature i nedostatak vlage od drugih poljoprivrednih kultura i da će prinos biti bolji nego kod ostalih usjeva.

Jakšić je rekao da su i lokalni trgovci svjesni da će rod biti manji i nude otkupnu akontnu cijenu od 60 dinara, ali da su velike domaće kompanije koje se bave prometom te sirovine počele da nude konačnu otkupnu cijenu od 53 dinara čime vrše pritisak na manje trgovce da smanje cijenu.

”Logično je da akontna cijena iznosi 60 dinara, što je poskupljenje od blizu 100 posto u odnosu na prošlogodišnju otkupnu cijenu, ali i ulje je poskupilo sa 110 na 200 dinara, za takođe skoro 100 posto”, rekao je Jakšić.

Prošle godine je otkupna cijena suncokreta, kako je rekao, bila oko 36 dinara.