Rusija i SAD preostale prepreke na putu BiH ka članstvu u WTO

Državni ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Staša Košarac razgovarao je jučer putem video-linka sa generalnom direktoricom Svjetske trgovinske organizacije (WTO) Ngozi Okonjo-Iweala o prijemu Bosne u hercegovine u tu međunarodnu asocijaciju.

Naglasio je da je punopravno članstvo u WTO apsolutni prioritet Ministarstva u aktuelnom mandatu  “jer to znači mnogo benefita za domaću privredu, prvenstveno sa aspekta lakšeg pristupa stranim tržištima pod ravnopravnim uslovima“.

On je informirao sagovornicu o koracima koje je Ministarstvo u proteklih godinu i po preduzelo kada je u pitanju ispunjavanje uvjeta za pristup WTO te da je ostalo otvoreno pitanje prava trgovanja, koje je neophodno usaglasiti s predstavnicima Sjedinjenih Američkih Država.

“Riječ je o pravu stranog pravnog ili fizičkog lica, koje nije poslovno nastanjeno u BiH, da u postupku stavljanja robe u slobodan promet na tržište BiH djeluje kao deklarant. Budući da je pozicija BiH u ovom slučaju u potpunosti usaglašena sa Evropskom unijom, očekujemo da će SAD adekvatno tretirati usaglašeni stav BiH i EU te da neće biti problema da dogovorimo kompromisno rješenje“, kazao je Košarac.

BiH je do sada zaključila bilateralne pregovore i potpisala protokole sa 17 zemalja članica WTO, a preostalo je usaglašavanje određenih elemenata bilateralnog sporazuma s Ruskom Federacijom.

“Ostvaren je napredak s ruskom stranom u oblasti trgovine robom, gdje smo uspjeli da u značajnoj mjeri smanjimo broj početnih zahtjeva Ruske Federacije, koji su obuhvatali ukupno 6.000 tarifnih linija, tako da je u oblasti roba ostalo svega 26 tarifnih linija za industrijske proizvode i 28 tarifnih linija u oblasti poljoprivrede“, precizirao je Košarac, uz napomenu da je za završnu fazu bilateralnih pregovora s Rusima neophodno donošenje odluke o kvalitetnu naftnih tečnih goriva u BiH.

Iweala je kazala da bi bilo poželjno da BiH do kraja augusta usvoji odluku o kvalitetnu naftnih tečnih goriva i do kraja oktobra okonča bilateralne pregovore sa Ruskom Federacijom, kako bi na Generalnoj skupštini ove organizacije 30. novembra u Ženevi mogla postati članica WTO.

Stav Sekretarijata WTO je da BiH u ovom trenutku prednjači u odnosu na druge zemlje u procesu pristupanja toj organizaciji te je Iweala izrazila punu podršku u ostvarenju postavljenog cilja, saopćeno je iz Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH.