Proizvođači iz BiH traže zabranu uvoza pilećeg mesa iz Turske

Poskupljenje energenata, sirovina i repromaterijala, velika opterećenja od države i 3.000 parafiskalnih nameta, problemi radne snage i uvoza živinarskih/peradarskih proizvoda drastično se odražavaju na proizvodnju, ukazali su iz Koordinacionog odbora peradara-živinara BiH.

Kako su naveli, uvoz pilećeg mesa je veći za čak 1.000 tona u ovoj godini, a još veći problem predstavlja što se uvozi smrznuti file iz Turske “kojem je starost nepoznata i koji se nezakonito stavlja u promet nakon što se odmrzava i koristi u prodaji kao svježi proizvod u prodavnicama, restoranima i roštiljnicama“.

Ogorčeni sporošću administracije

Ističu kako trgovci tako prave nelojalnu konkurenciju domaćoj proizvodnji i damping cijenama. Kazne za ovakve prekršaje su minimalne, pa i kada ih inspekcija izrekne nemaju nikakav efekat.

“Proizvođači traže da se onemogući stavljanje u promet odmrznutog filea i da se propišu drastične kazne radi narušavanja zdravlja potrošača, naročito djece, kao i odraslih osoba”, dodaju.

Navode i kako skoro dvije godine proizvođači konzumnih i rasplodnih jaja, kao i jednodnevnih pilića traže da nadležne državne i entitetske službe urade tražene evidencije od strane EU, odnosno, spiskove farmi koka u BiH kao osnovnog početnog uslova za odobrenje izvoza u zemlje EU. Izrazili su ogorčenje radi kašnjenja ove aktivnosti i zahtijevaju da se ovaj jednostavan posao hitno završi. Izvozom za koje postoje kapaciteti bi došlo do rasterećenja domaćeg tržišta.

“Mora se konstatovati da je cijena konzumnih jaja najmanja u regionu od svih zemalja u okruženju, a da se ne priča o zemljama EU. Kao validan dokaz je to što nema uvoza jaja u BiH jer niko radi cijena nema interesa da to radi“, stoji u saopćenju.

Još jedan od “nonsensa”, kako navode, je to što prilikom uvoza jednodnevnih pilića lake linije iz EU preko Rumunije i Bugarske domaći proizvođači na kraju odgoja 18 nedjeljnih kokica u oba entiteta dobijaju poticaje.

“Tražimo od ministarstava poljoprivrede oba entiteta da ukinu poticaje za uvozne piliće jer bi se spriječilo poticanje strane proizvodnje, te tražimo da samo domaća proizvodnja ima pravo na korištenje poticaja”. 

U konačnici, ukazuju i da bi trebalo harmonizirati visinu poticaja u entitetima i kantonima te naglašavaju da će cijena struje zvanično biti povećana od 1. januara 2023. godine.