[Poruke privrednih lidera BiH] – AMIR SALKANOVIĆ – PREDSJEDNIK UPRAVE ProCredit Bank BiH