[Poruke privrednih lidera BiH] – ADISA KARAHODŽIĆ – DIREKTORICA KOTEKS D.O.O.