Mercator Grupa je i u prvih devet mjeseci godine imala veće prihode

Prihodi Mercator Grupe u prvih devet mjeseci 2020. porasli su za 2,1% u odnosu na isti period prethodne godine i dostigli 1,6 milijardi eura. Prihodi grupe u osnovnoj djelatnosti trgovine na malo porasli su za 3,9% na 1,3 milijarde eura, dok je normalizirani EBITDA u tom razdoblju iznosio 126,3 miliona eura, što je u usporedbi s ekvivalentnim periodom iz 2019. godine. zabilježila je rast prihoda od 2,9% i rast prihoda od maloprodaje za 5,2%. U razdoblju od 1. do 9. 2020. godine, Grupa Mercator smanjila je neto financijski dug na normalizirani omjer EBITDA za dodatnih 11,6%, odnosno za 2,7% nakon prilagođavanja za učinak računovodstvenog standarda MSFI 16.

Predsjednik Uprave Mercatora Tomislav Čizmić s tim u vezi naglašava: „Odgovornom i pravovremenom pripremom za koronsku krizu, a posebno sustavnim prilagođavanjem svim trenutnim izazovima, Mercator Grupa uspjela je osigurati rast prihoda i to učvrstiti temelje za daljnji razvoj  Mercator Grupe.  Uprkos zatvaranju određenih aktivnosti i svim negativnim efektima zdravstvene krize na svim tržištima, Mercator Grupa je u posljednjih devet mjeseci nastavila ostvarivati ​​sve ključne poslovne i strateške ciljeve, a što je najvažnije, isporučili smo nesmetanu ponudu i široku ponudu tokom ovog perioda. “

Odnos između neto finansijskog duga i normalizovane EBITDA-e, koji je iznosio 6,0 u istom periodu prethodne godine, znatno je poboljšan. Na dan 30. septembra 2020. iznosila je 5,3, što predstavlja poboljšanje od 11,6%.

U prvih devet mjeseci ove godine, revalorizacija nekretnina Grupe Mercator u skladu s Međunarodnim računovodstvenim standardima s jedne strane rezultirala je povećanjem kapitala (rezerve fer vrijednosti) zbog povećanja vrijednosti imovine za 23,3 miliona eura, dok je na s druge strane, to je imalo negativan učinak na operativnu dobit Mercator Grupe. Neto efekat revalorizacije bio je smanjenje vrijednosti nekretnina za 45,7 miliona eura, što čini 4,6% ukupne vrijednosti zemljišta, zgrada i investicione nekretnine. Nakon revalorizacije, na dan 30. juna 2020. godine, ukupna fer vrijednost zemljišta, zgrada i investicione imovine iznosi milijardu eura, dok negativni efekat revalorizacije na poslovne rezultate, u skladu sa relevantnim računovodstvenim standardima, iznosi 69,0 eura milion Bez obzira na revalorizaciju nekretnina, međutim, Mercator Grupa ostaje jedan od najvećih vlasnika nekretnina u Sloveniji i regiji.

Bez obzira na krizu izazvanu pandemijom virusa Covid-19, Mercator Grupa nastavila je sa svim aktivnostima ključnim za njen daljnji i dugoročno uspješan razvoj. S tim u vezi, nastavak projekta izgradnje novog logističko-distributivnog centra u Ljubljani te proširenje i ažuriranje poslovne mreže Mercatora glavni su prioriteti.